พรอันประเสริฐ


...เวลาคนญี่ปุ่นจะให้พร 
พ่อแม่จะให้พรลูก ครูจะให้พรศิษย์ 
เขาไม่ได้ให้พรแบบคนไทยที่บอกว่า "ขอให้โชคดี" 
เขาจะให้พรว่า "กัมบัตเตะ" 
แปลว่า ขอให้มีความเพียรพยายาม 
ขอให้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค คือ ขอให้มีวิริยะ มีขันติ 
ถ้าจะให้พรก็อยากให้พรอย่างคนญี่ปุ่น 
คือ ขอให้มีความเพียร ขอให้มีความอดทน
ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค และอดทนต่อกิเลส
และอารมณ์ของตนเอง 
ธรรมเหล่านี้จะช่วยให้เราพบพรอันประเสริฐ
อีกหลายอย่างซึ่งจะไม่มีใครมาขโมยไปจากเราได้...

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
Cr.เพจ Kalayanatam

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความยึดถือ


ผู้ไม่มีความยึดถือ ย่อมจะเข้าถึง "พุทธะ"...
"ความยึดถือ" เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษภัย
ผู้ไม่มีปัญญาย่อมเห็นสังขาร
เป็นตัวเป็นตนและยึดถือไว้ไม่ปล่อยวาง

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Photo by Kari Shea on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ก็จะละสิ่งนั้นได้เอง


ทุกกิจที่ทำเป็นไปเพื่อดูสภาพจิตใจตนเอง... 
นี้แหละการผนวกเอาการภาวนา
เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน
...
โจทย์ตัวเองให้มาก 
จับผิดตัวเองให้ได้เยอะๆ
แล้วจะเห็นโทษของ
การถือมั่นและการหลงตัวตน
..
เห็นโทษสิ่งใดได้ถึงแก่น
ก็จะละสิ่งนั้นได้เอง

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by KIMDAEJEUNG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ชัยชนะที่แท้จริงIf you lose someone, 
but find yourself, you won.

ถ้าคุณแพ้ให้กับบางอย่าง หรือบางคน
แต่กลับทำให้คุณค้นพบรู้จักตัวเอง
นั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริง
แพ้ให้กับความโลภ แต่ได้รู้จักตัวเอง
แพ้ให้กับความโกรธ แต่ได้รู้จักตัวเอง
แพ้ให้กับความหลง แต่ได้รู้จักตัวเอง
นั่นแหละผู้ชนะ ชนะแล้วแบบนี้
ย่อมไม่กลับแพ้อีก

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 


 

เราก็เลยไม่เป็นอิสระ


เราใช้ใจหรือว่าใจใช้เรา
เราใช้ตาใช้หู หรือว่าตา-หูใช้เรา
เราใช้ความคิดหรือว่าความคิดมันใช้เรา
ถ้าตราบใดเรายังไม่รู้ เราก็ตกเป็นทาส
เขาสั่งให้เรากินอะไร เราก็กินไป
สั่งให้เราคิดอะไร ก็คิดไป
บางทีเขาจะบอกให้เราสุข ให้เราทุกข์
ความสุขความทุกข์เป็นนายของเรา
เราก็เลยไม่เป็นอิสระ

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

Image by Engin_Akyurt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เพราะมันมี “เรา” นั้นเอง


ทุกอย่างที่เราไปมี 
เพราะมันมี “เรา” นั้นเอง 
เมื่อเรามาทำลาย “เรา” 
ทุกอย่างในโลกนี้ก็ไม่มีความหมาย... 
เมือไม่มีเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่น 
สิ่งที่มากระทบมันก็ไม่ใช่ของเรานั้นเอง 
เป็นสภาวะธรรมชาติมากระทบธรรมชาติด้วยกัน...
หากเราไม่ไปเล่นด้วย 
เดี๋ยวมันก็ดับไปเอง ดับไปเป็นธรรมดา 
เราไม่ได้เป็นทุกข์เพราะเขานะ 
แต่ทุกข์เพราะใจเราไม่หนักแน่นพอ 
โลกนี้มันเป็นอนิจจังทั้งโลก 
ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริง 
เราไปหลงเล่นกับของชั่วคราว 
เราเลยเหนื่อยฟรี

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าเปิดโอกาสให้การปรุงแต่งมันทำงาน


เมื่อไหร่เผลอ เราจะเกิดความคิดปรุงแต่ง
เมื่อไหร่รู้ มันจะดับ...
เคล็ดลับก็คือว่า
อย่าเปิดโอกาสให้การปรุงแต่งมันทำงาน
ถ้าไม่เปิดโอกาสให้มัน
จะไม่มีเรื่องต้องสู้
มีแต่รู้แล้วไม่เอาเรื่อง
แต่นี่เราชอบเปิดโอกาสให้มันปรุงแต่ง
เมื่อไหร่ที่เรามีสติรู้สึกตัวบ่อยๆ
จะเป็นต้นทางการปฏิบัติ
ไม่เปิดโอกาสให้กิเลส
เลยไม่มีอะไรต้องสู้
เพราะกิเลสจะทำงานตอนที่เราเผลอ
แล้วความทุกข์ใจทั้งหลายจะตามมา

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

Image by pixel2013 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ถ้าเรามีจิตที่เข้าถึงความว่าง
การเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
๓ อย่างนี้ เป็นที่พึ่ง นี้เรียกว่า สรณคมน์ 
ถ้าเรามีจิตที่เข้าถึงความว่าง 
เป็นอันเดียวกับความว่าง 
ชื่อว่า เรามี"พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ "
สมบูรณ์อยู่ในจิต 
ความว่างนั้น หรือสิ่งที่เราเรียกว่าว่างนั้น
ไม่ใช่ของลึกลับ อัศจรรย์อะไร 
หรือว่าน่ากลัว หรือว่าเป็นของที่อยู่นอกวิสัย 
แต่ที่แท้ก็เป็น"เรื่องธรรมดา"เรื่องหนึ่ง 
หากแต่ว่าอยู่ในลักษณะที่"เส้นผมบังภูเขา" 
หรือว่ายังคว่ำอยู่ ยังไม่ได้หงายขึ้นมา 
ยังไม่ได้เบิกตา"ลืมตา"ดูเท่านั้นเอง" 

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by Alexas_Fotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

ภาวนา คือ รู้ ต า ม เ ป็ น จ ริ ง


สุขก็ภาวนา
ทุกข์ก็ภาวนา
ขยันก็ภาวนา
เบื่อก็ภาวนา
กินก็ภาวนา
นอนก็ภาวนา

.........

ภาวนา คือ รู้ ต า ม เ ป็ น จ ริ ง 
ตามที่มันเป็น ตามสิ่งที่ปรากฏให้รู้
เท่านี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นนักภาวนาแท้ๆ 
มีความหลุดพ้นเป็นจุดสุดท้าย

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by JonPauling from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 


 

ไม่ต่อต้าน ไม่ตัดสิน ไม่ยึดติด


ทุกๆ ความรู้สึก ทุกๆ สภาวะอารมณ์
เป็นเพียงผู้มาเยือน
ปล่อยให้พวกเขามาและจากไปเอง
จึงเห็นความเป็นจริง จึงเห็น "ตถตา"
มีแต่ความเป็นเช่นนั้นเอง ของมันเอง
มันก็มีของมัน แต่ไม่เข้าไปเป็น ไม่ไปเปลี่ยนมัน
ไม่บังคับมัน ไม่ไปสู้มัน ไม่ต้องปล่อยวางมัน 
สักพักมันก็เป็นสายลม หรือ สลายหายไปเอง
ไม่...ต่อต้าน
ไม่...ตัดสิน
ไม่...ยึดติด
สามสิ่งนี้ทำให้ชีวิตตื่นรู้และอิสระอย่างแท้จริง

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

มั่นหมายให้ค่าสิ่งใด


มั่นหมายให้ค่าสิ่งใด..
..สิ่งนั้นมีขึ้นมาในใจทันที..
..หากไม่มั่นหมายให้ค่า..
สิ่งนั้นหนาเป็นเพียงสภาวะให้ใจรับรู้
มีอยู่..หรือไม่มีอยู่..ก็ไม่สำคัญ..

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by cocoparisienne from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เห็นอนัตตา ได้อรหันต์


เห็นอนิจจัง ได้โสดา 
เห็นทุกขังอ่อนๆ ได้สกิทาคา 
เห็นทุกขังชัด ได้อนาคา 
เห็นอนัตตา ได้อรหันต์ 
คือหมดอนิจจัง ทุกขัง

หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท

Image by yyryyr1030 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 


 

ผิดทั้งคู่เมื่อคิดถูก ทำได้ถูก เรายึดถูกไหม
การยึดถูกก็ถลำไปทางที่ผิด
ยึดเอาถูกไว้ ก็ได้ทะเลาะ
ยึดเอาผิดไว้ ก็ได้ทะเลาะ
มันทะเลาะกันเพราะถูกกับผิดอยู่อย่างนี้
มันจึงผิดทั้งคู่

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by jggrz from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 


 

จิตทำงานอย่างนี้นี่เอง


เป็นเรื่องธรรมดาที่จิตมันจะวอกแวก
อย่าไปลงโทษตัวเอง
เพราะนั่นเป็นการปรุงแต่งทุกข์ไปทับถมตัวเอง
ทุกข์ที่ไม่ควรเกิด..เกิดมาจากที่เราเห็นจิตไม่ได้ดังใจ
คือเราอยากจะดี แล้วมันไม่ดีดั่งใจ
ไอ้”ดี”เนี่ย มันไม่ได้มาด้วยอยาก 
“ดี” มันมาจากรู้ทันความจริง
เข้าใจความจริง ว่าจิตทำงานอย่างนี้นี่เอง 

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by Trajan61  from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

รู้กาย...


รู้กาย...
ให้เห็นเป็นแค่...วัตถุ ดิน น้ำ ไฟ ลม
รู้เวทนา...
ให้เห็นเป็นแค่...ผัสสะมายา
รู้จิต...
ให้เห็นเป็นแค่...สักว่ารู้ ไม่มีเจ้าของเราเขาผู้รู้
รู้ธรรมะ...
ให้เห็นครบรอบเป็นแค่...เช่นนั้นเอง

Cr.Thai Dhamma Dhamma

Image by Trajan61 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เมื่อเห็นทุกข์ทางใจไม่เที่ยง


เมื่อเห็นทุกข์ทางใจไม่เที่ยงได้บ่อยๆ
อุปาทานยึดกายยึดใจก็เบาบางลง
เช่นนั้น ก็ทราบชัดกับตนว่า
ดวงตก แต่จิตไม่ตก ก็เหมือนดวงขึ้น
และเป็นดวงขึ้นทางธรรมขั้นสูงสุดด้วย
ใครทำได้ ก็เรียกว่าสติเกิด
โดยมีฐานเป็นปัญญา!

ดังตฤณ

Image by rzierik from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 


 

ปล่อยวาง-ปล่อยปละละเลย


การปล่อยวางเป็นวิธีปฏิบัติ
ต่อผลกรรมที่เราแก้ไม่ได้ 
หรือที่ไม่คุ้มค่าที่จะแก้ 
แต่ส่วนสิ่งที่เราแก้ได้ 
เราต้องพยายามแก้ให้ได้ไม่ควรปล่อย 
เพราะจะไม่เป็นการวาง 
แต่เป็นการปล่อยปละละเลยมากกว่า 
ปัญญาที่ตัดสินว่าอะไรควร
และไม่ควรอย่างไรจึงเป็นคุณธรรมสำคัญ 

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by misku from pixabay
 
ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ธรรมะไม่มีอะไรยุ่งยาก


ธรรมะไม่มีอะไรยุ่งยาก
อย่าไปมัวคิดตรึกอะไรให้มันซับซ้อนเลย
มันธรรมดามากเสียจนละเลยที่จะรู้
คือรู้แค่ว่า มีบางสิ่งรู้ มีบางสิ่งถูกรู้
และบางสิ่งนั้น เกิดขึ้นมา ตั้งอยู่ และดับไป เท่านั้นเอง
ส่วนหน้าที่จะหลุดพ้นหรือไม่ เป็นเรื่องของเหตุปัจจัย
ตามธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเอง

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 


 

ทำเฉยๆ มันไม่ใช่เรา


จิต.. จิต.. ดูจิตตัวเองเลย
มีอะไรมันค้างคาอยู่ในจิตมั้ย ?
ทำเฉยๆ กับมันนะ
ทำเฉยๆ มันไม่ใช่เราน่ะ
รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแค่อารมณ์
เป็นสิ่งที่มาอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับ 
เป็นของชั่วคราว มันไม่ใช่เราแน่นอน 
ถ้าเราทำเฉยๆ กับมัน มันต้องดับ
ไม่เชื่อลองดูก็ได้ ทุกเรื่อง...ที่มันผ่านเข้ามา

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by rachyt73 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การหลุดพ้นที่แท้


ปกติ เราพอใจ ความเปลี่ยนแปลงแค่ครึ่งเดียว
เราพอใจ การเกิด 
แต่ไม่พอใจ ความตาย
เราพอใจ กำไร 
แต่ไม่พอใจ การขาดทุน
การหลุดพ้นที่แท้
เกิดจากการยอมรับวัฏจักรทั้งมวล
ไม่ใช่ส่วนที่เราเห็นดีเห็นงาม

ลามะ ซงซา รินโปเช
Cr.เพจมหายาน ธิเบต

Image by katya-guseva0 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เกิดเอง ดับเอง


ความรู้สึก นึกคิด อารมณ์ ล้วนเป็นเพียง  “สังขาร”
เป็นคลื่น wave vibration ที่เกิดเอง ดับเอง
เกิดเอง ดับเอง ตลอดเวลา
ไม่มีตัวตน ตัวเรา ของเรา จริงๆ 

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

Image by  ID 4311868 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

แยกจิตออกจากธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้า


ร่างกายไม่ใช่ของเรา
จิตต่างหากเป็นเรา
ถ้าจิตเราดี จิตตรงนี้เป็นผู้รู้
มันจะเห็นเป็นธาตุทั้งสี่ ไม่มีตัวเราเลย
การที่เราจะแยกออกได้ เราต้องรู้จักมัน
ถ้ารู้จักมันเราก็ไม่หลง เราก็เป็นนาย
เพราะจิตที่มันมีปัญญารอบรู้แล้ว
ตัวปัญญานี้มันแยกได้หมด
แยกจิตออกจากธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้า
หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล
Image by photo-graphe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

เป็นสิ่งเลิศสุดเหนือสิ่งทั้งปวง


การมีความรู้ต่าง ๆ มากมายหลายประเภทนั้น
ไม่อาจจะเปรียบกับการ ..ที่สามารถ
"เพิกถอน" เสียได้ซึ่ง การแสวงหาทุกสิ่ง
ซึ่งการทำได้อย่างนั้น
เป็นสิ่งเลิศสุดเหนือสิ่งทั้งปวง

คำสอนฮวงโป
ท่านพุทธทาสภิกขุ

Photo by 郑 无忌 on Unsplash 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จะเป็นของว่างไปในตัวมันเอง


จงเพียงแต่ทำจิตของเธอให้ว่างเท่านั้น
ปรากฏการณ์ที่เป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ก็จะเป็นของว่างไปในตัวมันเอง
จงให้หลักการต่างๆ หยุดแกว่ง
แล้วเหตุการณ์ต่างๆ
ก็หยุดวุ่นวายได้ด้วยตัวมันเอง

คำสอนฮวงโป

Image by chuxiyue from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ใครเห็นก็เป็นนาทีทอง


อย่าเก็บสิ่งที่ผ่านมาแล้วมาทุกข์ มันผ่านไปแล้ว..
แค่เหนือใจ เหนืออาคันตุกะ แขกผู้มาเยือน 
เขาก็ทำหน้าที่ไป แต่ใจเราไม่ทุกข์แล้ว 
ให้เห็นปรากฎการณ์ต่างๆ 
มันเป็น ai ทำหน้าที่เอง 
ใครเห็นก็เป็นนาทีทอง 
เราจะรู้ว่าตัวตนแท้ๆ ไม่เคยมี 
หรือ
ไม่ต้องไปคิดสู้กำจัดหรือละอัตตาตัวตนเลย
ตัวตนไม่เคยมี มีแต่ความหลงว่ามีตัวตน
สุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้ 
เหลือแต่ธาตุ หรือ เป็นทาสของสังสารวัฎ

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Leolo212 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

หลุดพ้นจากความคิดของตัวเอง


การที่จะหลุดพ้นจากสิ่งครอบงำ
หรือหลุดพ้นจากความยึดถือทั้งหลาย
ก็คือหลุดพ้นจากความคิดของตัวเอง
เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นก็ดี
กิเลสต่างๆ ก็ดี เข้ามากับความคิด
ถ้าเราอยู่ในโลกของความคิด
ไม่ว่าจะลึกซึ้งขนาดไหน
ก็เรียกว่าเป็นวิญญาณพเนจร
เป็นคนไม่มีบ้าน

อ.สุภีร์ ทุมทอง

Image by KELLEPICS from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

กิเลสแม้มีอยู่เต็มโลก ก็ไม่เข้ามาห้อมล้อมใจ


ความคิดปรุงแต่ง 
เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง 
จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส 
กายได้สัมผัส คือ 
การส่งใจออกไปชักนำกิเลสเข้ามาห้อมล้อมจิตใจ
เหมือนอาหารที่ปรุงแต่งด้วยกลิ่นของความหวาน
ออกไปชักนำมดมารุมขึ้นอาหาร
หยุดความคิดปรุงแต่ง 
เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง 
จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กายได้สัมผัส 
กิเลสแม้มีอยู่เต็มโลก 
ก็ไม่เข้ามาห้อมล้อมใจ  
ใจย่อมผ่องใส  สว่าง  
ห่างไกลความร้อนความมืดของกิเลส

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

บุคคลผู้มีปัญญาอย่างแท้จริง


ถาม : บุคคลผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงจะรู้สึกยินดีหรือไม่ เวลาที่มีคนยกย่องชื่นชม
ตอบ : บุคคลผู้มีปัญญาย่อมไม่สำคัญตัวว่า
เป็นเจ้าของคุณธรรมภายในตน
จึงไม่ปรารถนาคำยกย่องในความดีงามของตน 
หรือยึดติดกับคำชมนั้น 
แต่ท่านอาจรับรู้ถึงอาการเบิกบานในใจ
เหมือนคนปลูกต้นไม้รู้สึกยินดี
ในยามที่มีคนชื่นชมความงาม
ของมวลดอกไม้ในสวนของตน

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by paulsteuber from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญ


พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญ
บุคคลที่ปราศจากดีและชั่ว 
เพราะมันเป็นเรื่องของโลก 
มันเป็นอารมณ์ของโลก 
ยิ่งหวั่นไหวก็ยิ่งทุกข์ 
ทุกข์เพราะไม่เข้าใจตามความเป็นจริง
ว่ามันเป็นของมันอยู่แบบนี้ 
แต่ไปหลงอารมณ์ก็แค่นั้นเอง

หลวงปู่ขาว อนาลโย

Image by JanBrzezinski from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างแท้จริง


สิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างแท้จริงเลยก็คือ
อารมณ์ความคิด และความรู้สึกต่างๆ
เป็นได้แต่เพียงแค่รู้....
รู้ว่ามันเกิดมา บังคับไม่ได้
เมื่อใดเห็นว่าสามารถควบคุมได้
เมื่อนั้นแสดงว่า กำลังตกอยู่ภายใต้
กระแสแห่งภวตัณหา และวิภวตัณหา...

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา