การศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริง


การศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริง 
คือการกลับมาศึกษาลงไปที่ความรู้สึกสดๆ 
ที่เกิดขึ้นที่จิต
ในแต่ละครั้งของการกระทบอารมณ์

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

Image by Lancier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จิตนั่นแลจะทำประโยชน์มาให้ในชาตินี้


พระพุทธเจ้าท่านว่า
สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานะสาสนัง
ให้ทรมานจิต ฟอกฝนจิตของเรา
ฝนจิตให้มันว่าง
ให้มันรู้เท่าความเป็นจริง
ไม่ยึดมั่นถือมั่น
จิตนั่นแลจะทำประโยชน์มาให้ในชาตินี้
คือนำความสุขคือนิพพานมาให้
หรือจิตเรายังไม่พ้นก็จะนำสวรรค์มาให้
นำเอาความสุขมาให้ตราบเท่าตลอดเวลา
ตราบเท่าชีวิต แล้วมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป

หลวงปู่ขาว อนาลโย

Image by Peggy_Marco from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา