การศึกษาพุทธศาสนา


การศึกษาพุทธศาสนา คือการศึกษาตัวเรา
การศึกษาตัวเรา คือการเลิกคิดว่ามีตัวเรา

ท่านโดเก็น

To study Buddhism is to study ourselves. 
To study ourselves is to forget ourselves. 

Dogen

Image by Kanenori from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

แล้วเราจะตามมันทำไม


ลูกศิษย์คนหนึ่งรู้สีกน้อยใจตัวเองเป็นกำลัง
จึงเข้าไปปรึกษากับท่านพ่อเรื่องนี้
ท่านก็บอกว่า
"ที่จริงมันไม่มีอะไรที่ต้องน้อยใจ
เราเองไปเอนเอียงตามอารมณ์ที่มากระทบเท่านั้น
ให้พิจารณามากๆ แล้วจะรู้ว่า
จิตของเราอยู่ส่วนหนึ่ง
สิ่งพวกนี้ก็ผ่านเข้ามาแล้วก็ไป
เราจะเป็นไปตามเขาทำไม
ให้เราประคองจิตอยู่แค่รู้เท่านั้นว่า
มันมาเดี๋ยวมันก็ไป
แล้วเราจะตามมันทำไม"

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

Image by ChrisFiedler from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา