จึงได้ชื่อว่าบรรลุธรรมสูงสุด


เราบรรลุถึง... "ความไม่มีอะไร"
และด้วยเหตุนี้เอง
จึงได้ชื่อว่าบรรลุธรรมสูงสุด

พุทธพจน์

I gained nothing at all from Supreme Enlightenment,
and for that very reason it is called.."Supreme Enlightenment".

Buddha

Photo by Mattia Faloretti on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

นี่แหละของจริง


..สงบอยู่คนเดียวในความเงียบ
ยังไม่ใช่ความสงบที่แท้จริง
สงบในความเป็นไปของโลก
ที่เคลื่อนไหว นี่แหละของจริง..

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

Image by oleg_mit from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เมื่อเธอไม่เป็นเจ้าของใดๆ


ผัสสะเวทนาสุขทุกข์ มันมาจากผัสสะข้างนอก  
ถ้ามีเราเข้าไปรับ มันถึงมีทุกข์
ไม่มีเราเข้าไปรับ มันไม่มีทุกข์
สุขทุกข์ชอบไม่ชอบ ก็มาจากความคิด
ว่างจากความคิด มันไม่สุขไม่ทุกข์
มันไม่มีความหมาย แค่รู้ ที่เป็นแค่ธาตุรู้
มิใช่เรารู้อะไร รู้ว่าอะไรๆ นั่นมันสังขาร
สักแต่ว่ารู้ มันเป็นเช่นนั้นเอง
เรื่องราวมีมากมาย แต่ทุกความทรงจำนั้น
ผุดขึ้นมาและย่อมดับไป 
เมื่อเธอไม่เป็นเจ้าของใดๆ

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Uwe_Jelting from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา