การรู้ ที่ไม่คิด


เมื่อคิด ไม่รู้
เมื่อรู้ ไม่คิด
เมื่อคิด ให้รู้สึก
จึงเกิดการรู้ ที่ไม่คิด..

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ธรรมะมุ่งมั่นในการสลัดคืน


ธรรมะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่
กิเลสยินดีพอใจในสิ่งที่คนอื่นมีอยู่
ธรรมะสนใจในการสร้างเหตุ
กิเลสสนใจในการเสวยผล
ธรรมะมุ่งมั่นในการสลัดคืน
กิเลสมุ่งมั่นในการเกาะยึด
ธรรมะกำหนดหยั่งรู้ความจริง
กิเลสเพลิดเพลินเหม่อลอยอยู่กับมายาภาพ
ชีวิตคนเราจะเจริญได้ดี หรือเสื่อมตกอับ
ขึ้นอยู่กับว่า ปล่อยให้ธรรมะหรือกิเลส
ยึดครองเป็นเจ้าหัวใจ

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

Photo by eberhard grossgasteiger on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ชีวิตของเราหามีความสำคัญ


คนส่วนมากให้ความสำคัญแก่ชีวิตตนเกินไป
แต่ความเป็นจริงแล้ว
ในความรู้สึกของคนอื่นทั่ว ๆ ไป 
ชีวิตของเราหามีความสำคัญแต่ประการใดไม่
มีความหมายเพียงธุลี
ก้อนเล็ก ๆ ก้อนหนึ่งในอากาศ
เมื่อคำนึงถึงจำนวนพลโลกทั้งหมด
อันดิ้นรนอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ยากนี้ 
ต่างคนต่างกระเสือกกระสน
เพื่อความอยู่รอด 
และเพื่อความสุขอันยิ่งขึ้นไป
.
การที่คนเรามิเฉลียวใจว่า 
ชีวิตคือละครนั้นเอง 
ทำให้มีความยึดมั่นถือมั่นมาก
เห็นตนสำคัญเกินกว่าที่เป็นจริง 
สิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์ 
ความหนักอกหนักใจต่างๆ มากมาย
.
เขานึกว่าตัวเขาเป็นจุดศูนย์กลาง
แห่งความสนใจของคนทั้งหลาย 
ความเคลื่อนไหวของเขา
เป็นเสมือนอาการไหวแห่งแผ่นดิน
.
แต่ความจริงแล้ว 
แม้ความเป็นความตายของประธานาธิบดี
ผู้เป็นเหมือนจักรพรรดิของโลก
ก็มิได้มีใครสนใจเกินกว่า ๗ วัน
และเขามิได้สนใจมากไปกว่า
การนัดพบคนรักของเขา
ในหนึ่งชั่วโมงข้างหนึ่ง หรือในวันพรุ่งนี้
-------------------
#ทางชีวิต
อาจารย์วศิน อินทสระ
Cr.Achara Klinsuwan
Photo by mostafa meraji on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จิตแท้นั้น เขาไม่ได้เป็นอะไรเลย


ผู้ดูก็ชั่วคราว ผู้แสดงก็ชั่วคราว 
เป็นธรรมชาติของสองสิ่ง
ที่เขามาดูมาแสดงกัน 
กายแสดง ใจแสดง เป็นสุข เป็นทุกข์บ้าง 
แต่ตัว จิต นั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรเลย 
แต่ถ้าเรายังสำคัญว่า จิตรู้ จิตปรุงแต่งนั้น
แสดงว่าเรายังไม่เห็นจิต 
เพราะสภาพของจิตเดิม จิตแท้นั้น
เขาไม่ได้เป็นอะไรเลย 
เขาไม่ได้แสดงอะไรเลย 
แต่สิ่งที่แสดงก็คือสิ่งที่จิตเขามาอาศัย 
แล้วมันก็ไม่เที่ยง ยึดก็ไม่ได้ด้วย 
เราต้องเข้าใจธรรมชาติของสองสิ่ง 
แต่จิตไม่ต้องเข้าใจ 
แค่รู้ว่า เขาไม่ได้มีอะไร 

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความสุขที่แท้ ก็เข้าถึงได้ง่าย


...เมื่อละวางความยึดมั่นสำเร็จ
จะทำสิ่งใด ก็เป็นเรื่องง่าย
เมื่อรู้ว่าภาพและเสียงล้วนเป็นมายา
การขจัดทุกข์ ก็เป็นเรื่องง่าย
เมื่อรู้ว่าความคิดก็แค่การปรุงของจิต
จะใช้สิ่งใดให้จิตจดจ่อเป็นกรรมฐาน
ก็เป็นเรื่องง่าย
เมื่อสมมุติกับปรมัตถ์กลายเป็นสิ่งเดียวกัน
ความสุขที่แท้ ก็เข้าถึงได้ง่าย

ท่านคุรุ รินโปเช

Cr.เพจ มหายาน ธิเบต

Image by hername from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ก็จะไม่หลงสังขารว่าเป็นจิต


คำว่าหลงๆ ทั้งหลายไม่ใช่หลงสิ่งอื่น 
หลงกายเรา หลงจิตเรานี้ 
คำว่ารู้ๆ ไม่ใช่รู้อะไร 
รู้กายและรู้จิตของเรานี่เอง 
ถ้าหากว่าเห็นจิตชัดลงไป 
ก็จะไม่หลงสังขารว่าเป็นจิต 
ถ้าหากว่ายังไม่เห็นจิตอยู่ตราบใด 
ก็ยังหลงว่าสังขารนั่นล่ะ 
เป็นจิตอยู่ตราบนั้น

หลวงปู่แบน ธนากโร

Image by fietzfotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 ของใดที่ไม่เที่ยงตรง 
เป็นไปต่างๆ ไม่ได้ดังใจเรา 
ของนั้นๆ ล้วนเป็นของหลอกนะ 
ควรพาใจและอารมณ์ออกจากสิ่งนั้นๆ เสีย

หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท

Image by Blubberfisch from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อะไร​ที่หายากที่สุด?


อะไร​ที่หายากที่สุด?
นั่น​คือ​ "สิ่ง​ที่มีอยู่แล้ว​" 
อิสระ​มีอยู่​แล้วกลับหลงลืม​ 
เราหลงลืมในสิ่งที่มีอยู่แล้ว​  
ลึกซึ้ง​ที่สุด​ คือ​ ธรรม​ดา​ที่สุด​ ปกติ​ที่​สุด
ไม่​เที่ยง​  เป็น​  ธรรมดา​ 
เป็นทุกข์​ เป็น​ ธรรมดา
ไม่ใช่​ตัวตน​ เป็น​ ธรรมดา​
สิ่งที่​ไม่​ธรรมดา​และผิดปกติ​ 
คือ ใจของตนเองต่างหาก​
ที่ไม่ยอมรับความเป็นจริง​ ใจจึงเป็นทุกข์ 

ภิกษุ​นิรนาม

Cr. Fb.ภาวนาวิมุตติสถาน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ทางแก้ของสมุทัย


ถาม:  ทางแก้ของสมุทัยคือให้เลิกยึดมั่นใช่หรือไม่
ตอบ:  คำว่าเลิกยึดมั่นเป็นผล  
เหตุแห่งการเลิกยึดมั่น  
คือการที่เราเห็นความจริงของสิ่งนั้น  
เมื่อเราเห็นความจริงของสิ่งนั้น  
ความปล่อยวางมันอยู่ในตัวของตรงนั้น...
เมื่อพิจารณาเห็นความจริงของสิ่งใด  
มันวางโดยอัตโนมัติ  

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

อ่านฉบับเต็มที่ :

Image by rkarkowski from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การดับสัญญา


การดับสัญญา..
มิใช่การลืมทุกสิ่งทุกอย่าง
จนจิตว่างจากสัญญา..
..แต่เป็นเพียง..การเพิกเฉย..
ต่อสัญญาที่ผุดขึ้นในจิตขณะนั้น

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by Marisa04 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ควรหมั่นขอขมาพระรัตนตรัย


พวกเจ้าควรหมั่นขอขมาพระรัตนตรัย
ไว้ทุกๆ วัน เพื่อจักได้ลดโทษการปรามาส
พระรัตนตรัยลงได้บ้าง
นี่จัดว่าเป็นขออภัยทาน ซึ่งเป็นธรรมสูงสุด
ในพระพุทธศาสนาเช่นกัน หมั่นทำให้บ่อย ๆ 
ไม่ว่าจักเป็นผู้ให้อภัยทานหรือเป็นผู้ขออภัยทาน 
ก็สามารถทำจิตให้เยือกเย็นได้

สมเด็จองค์ปฐม

Image by Marisa04 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

นิพพานแปลว่า ดับโดยไม่เหลือ


นิพพานแปลว่า ดับโดยไม่เหลือ
แต่คนบางคนอาจสงสัยว่า...
ดับโดยไม่เหลืออะไรกันแน่ ? 
คำตอบมีอยู่เพียงว่า...
ดับโดยไม่เหลือ “ตัวกู-ของกู” 
หรือไม่เหลือความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง 
นั่นคือ นิพพานเป็นภาวะ
ที่ไม่มีอะไรน่าถือเอาหรือน่าเป็น

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าทำตามความคิด


อย่าทำตามความคิด
แต่จงเห็นความคิด
ใช้มันคิด
หรือเห็นมันคิดเอง
แล้วจะไม่ทุกข์เพราะมัน 
และต่อไปก็ไม่เกิดไม่ตายเพราะมัน

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by jambulboy from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ทางแห่งการแสวงหาปัญญา


ทางแห่งการแสวงหาปัญญาคือ 
ทางที่ต้องอาศัยภาวะหยุด 
เพื่อดู ด้วยการละทัศนะและทิฏฐิลง
ทางแห่งการแสวงหาสังสารวัฎคือ 
ทางที่ต้องอาศัยการคิดค้น 
การกระทำไปตามทัศนะและทิฏฐิ

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

หวังการพูดดีทำดีจากคนอื่น


มีคนบอกว่าไม่อยากทำความดีแล้ว 
ทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะว่าคนรอบข้าง
คิดแต่จะรังแกเอาเปรียบเรา 
นี่เป็นเพราะเราไปหวังพึ่งพาความดี
จากคนรอบตัวมากเกินไป
หวังการพูดดีทำดีจากคนอื่น
ก็จะยากที่จะพบกับความสงบความสุขได้
แต่คนที่พบความสุขความสงบแท้จริง
จากใจตนเองนั้น
ใครจะทำไม่ดี พูดไม่ดีกับเรา
ใจเรานิ่งสงบได้จากการปฏิบัติ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by darksouls1 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าทำตามมัน


เราก็ต้องรู้จักแยกอารมณ์ออกจากจิตใจ 
ความโกรธ ไม่ใช่จิตใจ 
ความทุกข์ ไม่ใช่จิตใจ 
แต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์ 
อย่าทำตามมัน 
ถ้าเวลาใดที่มีความโกรธ 
ก็ให้เรารู้ว่า 
นี่มันไม่ใช่จิต 
มันเป็นอาคันตุกะ 
ที่จรมาย้อมจิตใจของเรา

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

Image by Foundry from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ฆ่าชีวิตโดยสิ่งที่ไร้ค่า


คนเราอยากจะมีอายุยืน 
ทำไมสนใจแต่ปริมาณชีวิตที่ยังมาไม่ถึง 
ไม่สนใจคุณภาพชีวิตที่มีอยู่แล้ว 
เราชอบเสียเวลากับความอยากได้อยากมีอยากเป็น 
โกรธคนนั้น เกลียดคนนี้ เรื่องเพ้อเจ้อก็เยอะ 
การปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
ก็เหมือนกับไม่ให้เกียรติชีวิตตัวเอง 
ไม่รักชีวิตจริง
ทุกคนต้องการให้อายุยืน 
ถ้าสมมุติว่าตอนนี้มียาจากเมืองนอก 
ฉีด 2-3 เข็มจะต่ออายุ 5 ปีเอาไหม 
โอ้โห จะมีคิวยาวเหยียดเป็นกิโล 
แต่ถ้าเรามาดูในแต่ละวัน 
เวลาที่เสียไปกับอารมณ์ที่เศร้าหมอง 
หรือด้วยความคิดเพ้อเจ้อก็น่าใจหาย 
ทำไมเราไม่สำนึกว่านี่กำลังฆ่าตัวตายนะ 
ฆ่าชีวิตโดยสิ่งที่ไร้ค่า 
ทำไมเราจึงปล่อยให้เป็นอย่างนั้น
ขอให้ดูแลจิตใจป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อของอารมณ์ 
ไม่หลงใหลอยู่กับสิ่งไร้ค่า 
หรือว่าเป็นพิษเป็นภัย 
ขอให้รักตัวชีวิตให้มากกว่านี้

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by Foundry from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

คุณค่าที่แท้จริงของการเกิดมา​


เพราะความไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม​
ความจริงของธรรมชาติ
พวกเราทุกคนจึงได้หลงวกวนอยู่กับสิ่งต่างๆในโลก
จึงหลงทำกรรมต่างๆ​ เกิดเป็นวิบากกรรม
เกิดเป็นพันธนาการต่างๆ...
เพราะฉะนั้น...
การที่เรามีชีวิตในแต่ละวัน แต่ละคืน
คุณค่าที่แท้จริงของการเกิดมา​
ก็คือ​ การชำระตนเอง
ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
เข้าถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติอยู่เนืองๆ
เพื่อชำระล้างบาป อาสวะต่างๆ
ที่หมักหมม​ มานับภพชาติไม่ถ้วน...

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

Image by iemlee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การเฝ้าสังเกตดูเฉยๆ


การเฝ้าสังเกตดูเฉยๆ
หมายความว่า ท่านต้องไม่ไปพยายามปรุงแต่ง
มองหาความรู้สึกที่ตัวเองชอบ
หรือผลักไสความรู้สึกที่ตัวเองไม่ชอบ
ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะสิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นเอง...
ท่านไม่ใช่ผู้ที่จะบงการหรือสั่งความรู้สึกได้
มันเป็นเรื่องของกฏธรรมชาติ...

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

Image by hjrivas from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จุดหมายของนักภาวนา


จิตที่ไม่สำคัญมั่นหมาย
ในตัวมันเองว่าเป็นตัวตน
ความทุกข์ทั้งหยาบ ละเอียด
ก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้
ความทุกข์จะตั้งอยู่ได้
เพียงเพราะมีเรามาคอยรองรับไว้เอง
ความทุกข์นั้นมีอยู่ตามธรรมชาติ
แต่ไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์
นี้ควรเป็นจุดหมายของนักภาวนาทุกคน

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Photo by Gabriel on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จิตเป็นสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐาน


จิตที่จะติดตามรู้อารมณ์ได้ตลอดเวลา  
หมายถึงว่า  เราคิดอะไรขึ้นมา
จิตมันก็รู้ทัน
ประสบเหตุการณ์อะไรขึ้นมา
จิตมันก็รู้ทัน  
ใครด่ามาก็รู้ทัน  
ใครตำหนิมาก็รู้ทัน  
ใครยกย่องสรรเสริญมา ก็รู้ทัน  
จิตสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ในสภาพปกติ  
ไม่ยินดียินร้ายต่อเหตุการณ์นั้้นๆ  
ได้ชื่อว่า 
"จิตเป็นสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐาน"

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าเป็นเจ้าของชีวิตนี้


การอาศัยอยู่บนโลกนี้ การดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ 
อาศัยปัญญาอย่างยิ่ง
ที่จะรู้จักความจริง 
ที่จะไม่ตกไปอยู่ในสมมติ
ของความมีความเป็นอะไรทั้งนั้น
เพราะฉะนั้น อย่ามี อย่าเป็น…
อย่าเป็นเจ้าของชีวิตนี้ 
รู้เท่าทันความมีและความเป็นเจ้าของชีวิตนี้ 
มันไม่มีเราอยู่จริงๆ ไม่มีใครอยู่ทั้งนั้น 
อย่างเดียวที่มีอยู่คือ 
ความเห็นผิดว่ามีเรามีเขาจริงๆ 
ความเห็นผิดตัวเดียว 
ผูกห่วงโซ่ร้อยรัดจนกลายเป็น
สังสารวัฏที่ไม่มีวันจบสิ้นขึ้นมา

Camouflage

Image from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความคิดปรุงแต่ง ซ้อน


อย่าพยายามห้ามความคิดปรุงแต่ง
อย่าพยายามปล่อยวาง..
...เพราะนั่นเป็นความคิดปรุงแต่ง
ซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง..

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by BUMIPUTRA from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้


สุขเกิดขึ้นก็รู้ ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ 
จิตตามรู้อารมณ์ทุกขณะ
ถ้าจิตโน้มไปหาสุข เราก็ดึงมันไว้ 
ถ้าจิตเอียงไปทางทุกข์ เราก็ดึงมันไว้  
ที่จริงไม่ใช่การดึงอะไรหรอก 
เพียงรู้ทันอารมณ์ ทั้งสุขและทุกข์ 
ว่ามันเป็นตัว วัฏฏะ 
หมุนวนแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัย
เมื่อรู้เท่า ธรรมดาของโลก อยู่อย่างนี้ 
โดยไม่ติดข้องในอารมณ์ทั้งปวง 
จะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เห็นปัญหาเป็นของธรรมดา


ไม่เห็นทุกข์  ก็ไม่เห็นธรรม  
คำกล่าวนี้คือสัจจะความจริง 
มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิด  
มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง  
มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป  
ขอให้ทุกท่านบินให้สูง  
แล้วมองโลกด้วยสายตาแห่งสัจธรรมใหญ่  
สิ่งที่ท่านเรียกว่าความสุข  
แท้จริงมิใช่อะไรอื่น
นอกจากทุกข์ที่รอวันแสดงตัว  
มนุษย์เราไม่อาจหนีปัญหาพ้น  
โจทย์ชีวิตจึงไม่ใช่  
ทำอย่างไรจึงหมดสิ้นปัญหา  
แต่เป็นทำอย่างไร
จึงเห็นปัญหาเป็นของธรรมดา  
ทำอย่างไรจึงเห็นว่า
ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by Printeboek from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เราต้องท่องคาถานี้ไว้


เราต้องท่องคาถานี้ไว้
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
เราก็ไม่ใช่ ของ ๆ เราก็ไม่ใช่
เราก็ไม่มี ของ ๆ เราก็ไม่มี
ถ้าเราพิจารณาตรงนี้บ่อย ๆ มาก ๆ
มาเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ความสูญเสีย ความพลัดพราก
ความเปลี่ยนแปลง
ก็จะไม่ทุกข์ เพราะเรายอมรับและเข้าใจอยู่

พระอาจารย์สุรศักดิ์  เขมรังสี

Image by Printeboek from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ มันก็วางเอง


การปฏิบัติในทางพุทธศาสนาคือ 
จะเริ่มทิ้ง  ยิ่งรู้ยิ่งทิ้ง...  
ถ้ายิ่งปฏิบัติแล้ว
มัน "แบกรู้"  มากขึ้น  คือสวนทาง...
ถ้ามันรู้ มันต้องวางเป็น...  
รู้ตามความจริงแล้ววาง  
เพราะเมื่อรู้แล้วมันก็หนีไม่พ้นพระไตรลักษณ์  
จิตมันก็วาง  
ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ มันก็วางเอง

พระอาจารย์ครรชิต   อกิญจโน

Image by Josch13 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ท่านกำลังมีความเพียร เพื่อออกจากกามแล้ว


เพียงขณะจิตหนึ่ง
ที่ท่านถ่ายถอน
ความหวงแหนในสิ่งไรๆ  
ทั้งวัตถุ คำชม ชื่อเสียง 
ส่วนที่เป็นรูป  ส่วนที่เป็นนาม  
ก็เท่ากับว่า
ท่านกำลังมีความเพียร
เพื่อออกจากกามแล้ว

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าสำคัญตัวในด้านผิดๆ


อย่าสำคัญตัวในด้านผิดๆ 
ทะนงตัวในความคิดความรู้
คนที่ไม่รู้แก้ง่ายกว่าผู้ที่ยึดมั่นว่ารู้ดีรู้ถูก
ต้องหันกลับมาพิจารณาตัวเองดูว่า
ที่เราอวดรู้อวดฉลาด
เที่ยวสอนคนอื่นเก่งนั้น 
กิเลสของเรามันลดลงไปหรือยัง

ท่าน ก เขาสวนหลวง

Image by qimono from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

วิธีภาวนาแบบรู้ที่จิตอย่างง่ายๆวิธีภาวนาแบบรู้ที่จิตอย่างง่ายๆ
แต่ก็ยาก..คือไม่ต้อง..ทำ..อะไรเลย
เพียงแค่รู้... รู้อะไรก็แล้วแต่
ที่รู้สึกในขณะนั้น ไม่ใช่ไปตั้งท่าจะให้รู้ 
หรือคอยพยายามจะให้รู้ให้ชัด 
ไม่ต้องช่วยคิด เพียงแค่รู้จริงๆ 

ที่ยาก...อยู่ตรงนี้เอง 
รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งสุข ทุกข์ 
ดี ชั่ว หยาบ ละเอียด 
โดยการไม่คล้อยตาม 
และ ไม่หักหาญ ผลักไส ถ้าเข้าใจก็จะเข้าใจ
ถ้าไม่ ก็จะพยายาม ทำอะไรซักอย่างเพื่อ รู้
ซึ่งจะพลาดไปแล้วจากการ...รู้

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by DarkmoonArt_de from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ธ ร ร ม ะ


ธ ร ร ม ะ
ไม่ใช่ การสวดมนต์ไหว้พระ หรือ นั่งสมาธิ เดินจงกรม
แต่ ธรรมะ คือ การยอมรับความจริงตามความเป็นจริง
. . . ว่าไม่มีสิ่งใดที่เที่ยง
และไม่มีสิ่งใดที่ ยึดมั่นถือมั่นได้

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา