จิตที่ไม่ติดพัวพันในอารมณ์จิตที่ไม่ติดพัวพันในอารมณ์ทั้งปวง เรียกว่า บริสุทธิ์

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้ได้          นักปฏิบัติธรรมที่ดี ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้ได้ แต่ไม่ใช่ด้วยความอดทน ดีกว่านั้นก็คืออยู่กับมันโดยอาศัยสติ คือรู้ทันใจที่ปรุงแต่งเวลามีความทุกข์กาย จนใจเป็นปกติได้แม้กายจะทุกข์ก็ตาม

                                                                                            พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล