เมื่อดอกไม้ไม่แย้มบาน


เมื่อดอกไม้ไม่แย้มบาน
เราต้องปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ปลูกดอกไม้
ไม่ใช่ดอกไม้

Alexander Den Heijer

When a flower doesn’t bloom, 
you fix the environment it grows in,
not the flower.
จากเพจ Power of Positivity

การปฏิบัติธรรมก็เช่นกัน
เราทำได้เพียงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่จิต
คือ นำพาจิตให้เห็นความเป็นจริงของสัจธรรม
การบรรลุธรรมเป็นเรื่องของจิตเองตามธรรมชาติ
ไม่ใช่เรา...

Image by Fotoworkshop4You from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จิตทรงฌาน


คำว่า "จิตทรงฌาน" ไม่ใช่ว่าไปนั่งสมาธิทั้งวัน 
ไอ้นั่นน่ะมันบ้าแล้ว ถ้านั่งสมาธิทั้งวันนี่! 
เป็นโรคประสาทเป็นบ้าแน่…
คำว่า...ผู้ทรงฌาน 
แปลว่า ผู้มีจิตใจปกติ 
จะไม่ตกเป็นทาสของนิวรณ์ 
อำนาจของนิวรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ก็ตาม 
จะไม่ให้มีอำนาจเหนือจิตใจ 
ยามว่าง...ถ้าเรายังไม่เป็นอรหันต์ 
ย่อมมีนิวรณ์เข้ากินใจเป็นธรรมดา 
แต่ถ้าเวลาต้องการฌานเมื่อใด  
นิวรณ์จะต้องกระเด็นออกทันที 
ถ้ากระเด็นบ่อยๆ ไม่ช้ามันก็ไม่เข้ามายุ่งกับใจ…

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

Image by Beto_MdP from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

หลุมดักผู้ปฏิบัติธรรม


หลุมดักที่ผู้สอนการปฏิบัติ
มักจะขุดหลุมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
และผู้ปฏิบัติก็พร้อมที่โดดลงหลุมด้วยความสมัครใจ 
ก็คือ การชอบสอนว่าเมื่อเจริญสติไปเรื่อยๆ 
ความคิดจะค่อยๆ น้อยลงไป 
จนไม่มีความคิด 
และมองว่าช่วงว่างจากความคิดนั่นแหละ
คือการไม่ปรุงแต่ง
.
ซึ่งผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ยินดีที่จะทำตาม 
เพราะโดยพื้นฐานก็รังเกียจความคิด
ไม่อยากคิดเพราะเข้าใจผิดว่า
  -ความคิดมันทำให้ฟุ้งซ่าน
  -ความคิดคือการปรุงแต่ง (สังขาร) 
    ต้องหยุดการปรุงแต่งจึงจะหลุดพ้น
  -การหยุดคิดได้นี่แหละจึงดูเหมือนเป็นผลการปฏิบัติ
  -ยังติดอยากสงบ
.
ทั้งหมดคือความเข้าใจผิด 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ยังหลงทางอยู่ 
เพราะนี่คือเส้นทางของการฝึกสมถสมาธิ 
ซึ่งเป็นเส้นทางเก่าก่อนที่จะมีพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นวิปัสสนา
.
แท้จริงการเจริญสติคือ
การทำความรู้สึกตัวเขย่าธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมา
แล้วสังเกตทุกปรากฏการณ์ของกาย (อาการของกาย) 
ของเวทนา (ความรู้สึก) 
ของจิต (ความคิด) ของอารมณ์ (ธัมมารมณ์)
.
ความคิดจะมากจะน้อย
จะคิดจะไม่คิด ฯลฯ 
มันเป็นธรรมชาติของจิต 
ผู้ปฏิบัติธรรม เพียงแค่สังเกต
ตามความเป็นจริงของมัน เท่านั้น

พระอาจารย์ ครรชิต อกิญจโน

Image by ELG21 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา