เห็นสิ่งต่างๆ อย่างที่มันเป็น


ปกติแล้ว เรามักเรียกการบรรลุธรรมว่า “การตื่น” 
ซึ่งแปลตรงๆ ก็คือ เห็นสิ่งต่างๆ อย่างที่มันเป็น

ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”

We often speak of enlightenment in terms of “waking up” 
which means directly seeing things as they are.
– Mingyur Rinpoche
from the book “In Love with the World”

Cr.เพจ Tergar Thai

Image by Alexas_Fotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

จิต...คือธรรมชาติรู้อารมณ์..


จิต...คือธรรมชาติรู้อารมณ์..
แต่อย่าปล่อยให้จิตเพลินเสพอารมณ์...
เพราะจิตไม่เคยพอ..ในการเสพอารมณ์..

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by Bru-nO from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา