ถ้ารู้ก็ไม่ทุกข์
จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ตามรู้ความคิด เป็นสมาธิได้
คนเราเมื่อมีความคิด แต่เราทำสติตามรู้ความคิดตลอดเวลา 
โอกาสที่จิตมันจะสงบเป็นสมาธิย่อมมีได้ 
ถ้าหากว่าเราตามความคิดไป 
ถ้าปรากฏว่า กายเบา จิตเบา กายสงบ จิตสงบ 
ก็ส่อแสดงให้เห็นว่าจิตของเรากำลังเริ่มสงบแล้ว..

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


จิตที่รู้สึกตัว ย่อมเป็นอิสระจากทุกข์เรือที่ตรงไปตามเข็มทิศ .. เมื่อเจอพายุหรือสิ่งรบกวน
ไม่หวั่นไหวออกไปนอกเส้นทาง  ย่อมถึงจุดหมายได้ฉันใด
จิตที่รู้สึกตัว .. ไม่ว่าสภาวธรรมใดเกิดขึ้น
ไม่ยึดมั่น จึงไม่หวั่นไหว ย่อมถึงจุดหมาย
คือ ความเป็นอิสระจากความทุกข์
พบความสุขที่แท้จริงได้ฉันนั้น

พระอาจารย์ธัมมทีโป

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เมื่อจิตถอนตัวจากอารมณ์จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ทำดีแล้วทุกข์ เพราะยึดเคยไหม ทำดีแล้วทุกข์ ทำดีแล้วต้องสุขซิ
ทุกข์เพราะอะไร เพราะไปยึดไปหวัง
แล้วต้องทำอย่างไร ก็ทำดีต่อไปซิ
ทันทีที่ทำดี ก็รู้สึกอิ่มใจใช่ไหม
ส่วนผลไม่ต้องไปคาดหวัง มันเกิดของมันเอง

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เมื่อรู้สึกตัว ไม่คิดนอกตัว จิตเป็นสมาธิแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกตัว ไม่คิดออกนอกตัว
ก็จัดว่าจิตเป็นสมาธิแล้ว เรียกว่าสมาธิตามธรรมชาติ
ซึ่งเป็นของที่มีอยู่แล้วในจิตของมนุษย์ทุกคน
แต่คนส่วนมากไม่เข้าใจ 
(คิดว่า) สมาธินั้นเป็นของที่จะต้องทำหรือจะต้องสร้างขึ้น 
จึงพากันบังคับจิตหรือหาวิธีต่างๆ นานา
เพื่อที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิ 
ซึ่งส่วนมากจะทำให้เกิดนิวรณ์ได้ง่าย
หรือไม่ก็จะทำให้จิตนั้นนิ่งเงียบ ลงสู่ภวังค์ไป 
ไม่เกิดปัญญาแต่อย่างใด..

หลวงพ่อกนฺตสิริ (กนฺตสิริ ภิกฺขุ)

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา