หัวใจสำคัญของการอยู่เหนือโลก


คนเรามัน "สูญเสียความเป็นปกติไป 
เพราะความคิด" พอมันมีความคิดปั๊บ
มันก็จับความคิดนั้นว่าเป็นของเรา
ด้วยมิจฉาทิษฐิของตัวเอง
แล้วมันก็ปรุงกิเลสตัณหาต่อ
ความไม่ปกติก็เกิดขึ้นตลอดวัน ตลอดคืน 
ตลอดชีวิต โดยที่เราเข้าใจผิดว่า นี่แหละ
เป็นความปกติของมนุษย์...จริงๆ ไม่ใช่!!!
หัวใจสำคัญของการที่จะไปอยู่เหนือโลกได้ก็คือ
"ความเป็นปกติ พ้นออกจากโลกของความคิด" นี่แหละ

Camouflage

Image by Aurel-Breizh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

วิถีไปสู่ความเห็นแจ้งตามพุทธวิธี


การมองดู รู้เห็น สำเหนียก 
และเฝ้าสังเกตว่า อะไรก็ตาม
ที่เกิดแล้วจะต้องดับไป 
ไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียด ดีหรือชั่ว 
มาแล้วก็ไป ไม่เป็นเรา 
เราไม่ดี ไม่เลว ไม่ใช่หญิง ไม่ใช่ชาย 
ไม่งาม ไม่น่าเกลียด
สิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงตามธรรมชาติ 
ไม่ใช่ “ตัวกู” 
นี้เป็นวิถีไปสู่ความเห็นแจ้งตามพุทธวิธี 
เป็นการน้อมไปสู่พระนิพพาน

พระอาจารย์สุเมโธ

Image by klimkin from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา