มารผูกมัดเราด้วยบ่วงไม่ได้


ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
เป็นโคจรที่เที่ยวแสวงหาอารมณ์ของจิต 
เมื่อเราปิดคือ สำรวมมีสติ 
ระวังอย่าให้จิตหลงไปในอารมณ์ทั้ง 6 นั้นได้แล้ว 
เป็นอันว่ามารผูกมัดเราด้วยบ่วงไม่ได้

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ลมหายใจเป็นที่พัก ทำให้จิตใจว่างจากอารมณ์วิธีฝึกสติง่ายๆ ในชีวิตประจำวันก็คือ
ทำอะไร ก็ทำไปตามปกติ
แต่อยากให้เราลองมาชำเลืองดูลมหายใจบ้าง
เพราะลมหายใจ เป็นที่พัก ทำให้จิตใจว่างจากอารมณ์
สิ่งต่างๆ ที่เจอในแต่ละวัน ทำให้อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ มากมาย
ฉะนั้น การกลับมาอยู่กับลมหายใจเป็นคราวๆ 
จะเป็นการปรับสมดุล 
ไม่ให้อารมณ์ของเราขึ้น - ลง มากเกินไป
ถึงมีก็มีน้อย ...
ถ้าดูลมหายใจไปเรื่อยๆ จนชำนาญ
สุดท้ายในใจเราจะว่างจากอารมณ์ 
แล้วสติปัญญาจะสมบูรณ์
เมื่อข้างใน เราว่างจากอารมณ์
การงานในชีวิตปกติ จะไม่มีอารมณ์มาเป็นแนวหน้า 
เป็นแรงผลักดันในการดำเนินชีวิต
แต่กลับจะมีสติปัญญาเป็นเครื่องนำในการใช้ชีวิต

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Cr.Fb.Lovely Ole

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา