การเห็นที่สมบูรณ์ ไม่มีความคิดอยู่ในนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธองค์
หรือผู้รู้นั้นเกิดขึ้นจากการตรัสรู้ 
ไม่ได้เกิดจากการคิดสะสมข้อรู้โดยวิธีตรรกะ
เที่ยงก็ไม่มี ไม่เที่ยงก็ไม่มี 
เพราะเป็นเรื่องคิดขึ้นทั้งนั้น 
ทัศนวิสัยการเห็นจะไม่สมบูรณ์เลย
ตราบใดที่ยังมีความคิด
กระซิบกระซาบแทรกแซงอยู่ 
แต่การเห็นที่สมบูรณ์
ไม่มีความคิดอยู่ในนั้น 
ดังนั้นธรรมชาติจึงเปิดเผยตัวมันเอง
มาให้ปรากฏเต็มรูปเต็มเรื่องเลย
ธรรมะนั้นไม่อาจค้นหาได้ด้วยความอยาก 
ทุกความคิดเต็มไปด้วยความอยากความปรารถนา...

ท่านเขมานันทะ

Image by Comfreak from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สถานที่ปฏิบัติภาวนา...


สถานที่ปฏิบัติภาวนาที่จะทำให้ได้ปัญญา 
คือ ภาวนาในสถานที่ๆ เราใช้ชีวิตอยู่

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ 

Image by Comfreak from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา