จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่า


จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบัน
อยู่กับความเป็นจริงที่รู้สึกได้จริงๆ
ไม่ใช่ไปใช้ชีวิตอยู่กับความคิดฝัน
เพราะความหลง
หลงไปอดีตบ้าง อนาคตบ้าง 
ไม่เคยได้อยู่กับความจริงในปัจจุบัน
ถือว่าใช้ชีวิตไม่คุ้ม 
แม้ชีวิตจะไม่ใช่ของเราจริงๆ ก็เถอะ
แต่ต้องใช้ให้คุ้มด้วยการเรียนรู้
เพื่อถอดถอนความเห็นผิด
ว่าเป็นเราออกจากชีวิต

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by Anrita1705 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา