อย่าเปิดโอกาสให้การปรุงแต่งมันทำงาน


เมื่อไหร่เผลอ เราจะเกิดความคิดปรุงแต่ง
เมื่อไหร่รู้ มันจะดับ...
เคล็ดลับก็คือว่า
อย่าเปิดโอกาสให้การปรุงแต่งมันทำงาน
ถ้าไม่เปิดโอกาสให้มัน
จะไม่มีเรื่องต้องสู้
มีแต่รู้แล้วไม่เอาเรื่อง
แต่นี่เราชอบเปิดโอกาสให้มันปรุงแต่ง
เมื่อไหร่ที่เรามีสติรู้สึกตัวบ่อยๆ
จะเป็นต้นทางการปฏิบัติ
ไม่เปิดโอกาสให้กิเลส
เลยไม่มีอะไรต้องสู้
เพราะกิเลสจะทำงานตอนที่เราเผลอ
แล้วความทุกข์ใจทั้งหลายจะตามมา

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

Image by pixel2013 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ถ้าเรามีจิตที่เข้าถึงความว่าง
การเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
๓ อย่างนี้ เป็นที่พึ่ง นี้เรียกว่า สรณคมน์ 
ถ้าเรามีจิตที่เข้าถึงความว่าง 
เป็นอันเดียวกับความว่าง 
ชื่อว่า เรามี"พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ "
สมบูรณ์อยู่ในจิต 
ความว่างนั้น หรือสิ่งที่เราเรียกว่าว่างนั้น
ไม่ใช่ของลึกลับ อัศจรรย์อะไร 
หรือว่าน่ากลัว หรือว่าเป็นของที่อยู่นอกวิสัย 
แต่ที่แท้ก็เป็น"เรื่องธรรมดา"เรื่องหนึ่ง 
หากแต่ว่าอยู่ในลักษณะที่"เส้นผมบังภูเขา" 
หรือว่ายังคว่ำอยู่ ยังไม่ได้หงายขึ้นมา 
ยังไม่ได้เบิกตา"ลืมตา"ดูเท่านั้นเอง" 

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by Alexas_Fotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา