วิธีกราบพระเพื่อระงับความโกรธ                                                          วิธีกราบพระเพื่อระงับความโกรธ

         การกราบพระทำให้จิตใจเกิดความอ่อนน้อม หมดความมานะถือตัว สภาพจิตใจเช่นนี้ ความโกรธเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นหากท่านใช้วิธีระงับโกรธหลายวิธีแล้วยังไม่ได้ผล ขอแนะนำให้ใช้วิธีกราบพระ ท่านว่าได้ผลชงัดนัก วิธีง่าย ๆ เมื่อใดที่โกรธ ให้ก้มลงกราบพระทันที และในขณะที่ท่านกราบพระ ให้นึกถึงใบหน้าของ คนที่ท่านโกรธ ท่านจะพบด้วยตนเองว่าตราบใดที่ท่านยัง กราบพระอยู่ ความโกรธจะไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เลย

                                  (จากเทคนิควิธีกำราบความโกรธส่วนตัวของหลวงพ่อบุดดา ถาวโร)

สุขทุกข์เป็นแค่ใจปรุงแต่ง
ความสุขที่ว่าสุข 
เราก็คิดปรุงแต่งเอาหรอก
ความทุกข์ที่ว่าทุกข์ 
เราก็ปรุงแต่งเอาหรอก
แท้จริงแล้วไม่มีอะไร...
มีแต่ใจไปคิดปรุงแต่งเอาเองทั้งนั้น


หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

ภาวนาดูตัวดูใจของเราก็พอแล้ว          คิดมากก็ทุกข์มากเท่านั้นล่ะ จะคิดไปทำไม? ภาวนาดูตัวดูใจของเราก็พอแล้ว พระพุทธเจ้าท่านสิ้นกิเลส เพราะว่าท่านดูกายดูจิตดูใจเท่านั้นแหละ ไม่ได้สนใจกับอะไร การภาวนาก็ให้ดูเข้ามาในกาย อย่าให้มันออกไปข้างนอก ...ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอยู่กับตัวเรา ไม่ได้อยู่กับแม่น้ำ ภูเขา ไม่ได้อยู่กับดินฟ้าอากาศ แต่อยู่กับกายกับใจเท่านั้นล่ะ

                                                                                                             หลวงปู่เพียร วิริโย