สิ่งที่เอาไปไม่ได้ สิ่งที่เอาไปได้


สิ่งที่เอาไปไม่ได้ 
พากันสู้ตายจริงๆ
สิ่งที่เอาไปได้ 
ไม่พากันเอาใจใส่เลยจริงๆ

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทฺโธ

Image by sasint from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ไม่ใช่การพยายามละทิ้งตัวตนของเรา


การภาวนาไม่ใช่การพยายามละทิ้งตัวตนของเรา
เพื่อกลายเป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม 
แต่คือการเปิดใจเป็นมิตรกับตัวตนของเรา 
ตามที่เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร

ภิกษุณีเพม่า โชดรัน

Image by 李磊瑜伽  from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เพราะความไม่รู้ไม่มีสติไม่รู้สึกตัว


นี่คือความจริง
ทุกเหตุการณ์ทุกสภาวะที่เกิดขึ้น
ทั้งภายในตัวเราภายนอกตัวเรา 
ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทำให้
เราเป็นสุขเป็นทุกข์
แต่เพราะความไม่รู้ไม่มีสติไม่รู้สึกตัว 
เราจึงหลงไปยึดเอามา
เป็นสุขเป็นทุกข์เอง

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by moshehar from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ต้องบ่มเพาะปัญญา ในการเห็นธรรมดาของสรรพสิ่ง


ผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้น
แต่เพียงลำพัง
ต้องบ่มเพาะปัญญา
ในการเห็นธรรมดาของสรรพสิ่ง
หากปัญญานี้ผสานกับ
เมตตาและโพธิจิต 
(ความปรารถนาที่จะหลุดพ้นเพื่อเกื้อกูลสรรพชีวิต)
ก็จะนำเรา
สู่ทางแห่งพระโพธิสัตว์
อันมีเป้าหมายคือ
พุทธภาวะ

ท่านดาไลลามะ

Image by Froeschle from pixabay

จากเพจมหายาน ธิเบต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

คาถาที่ดีที่ป้องกันได้ทุกอย่าง


คาถาที่ดีที่ป้องกันได้ทุกอย่างคือ
พุทธังสรณังคัจฉามิ 
ธัมมังสรณังคัจฉามิ 
สังฆังสรณังคัจฉามิ 
เช้าก็ดีที่โยมภาวนาย่อมเป็นมงคลอุดมฤกษ์ 
ไม่ว่าโยมจะทำการสิ่งใด
หากวันนั้นฤกษ์นั้นโหรบอกว่าไม่ดี 
แต่เมื่อใดโยมภาวนา พุทธัง ธัมมัง 
สังฆังสรณังคัจฉามิ 
แล้วน้อมจิตให้มันเกิดความสงบ
เยือกเย็นภายในจิต 
แผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแล..
ฤกษ์ก็เปลี่ยน เพราะว่าดวงนั้นมันต้องตามเรา 
เพราะเราเป็นผู้กำหนด เข้าใจมั้ยจ๊ะ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
จากเพจ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี ธรรมะมหัศจรรย์

Image by FelixMittermeier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ปัญญาที่รู้จริง


ปัญญาที่รู้จริงนั้น จะต้องรู้ให้จริง
ถึงความเกิดขึ้นและความดับไป
ถ้าเรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
มองซ้าย แลขวา เป็นธรรมะ
มองเห็นไตรลักษณ์อยู่ประจำ
มีไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
อยู่รอบด้านไปหมด
จิตใจก็ย่อมนิ่งสงบอยู่
ถ้าเรารู้จักไตรลักษณ์แล้ว
เราจะละความยึดมั่นถือมั่น
เราจะสบาย เป็นคนฉลาด
มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์หมด
ชีวิตนี้ราบรื่นเลยทีเดียว

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

Image by darksouls1 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

แนววิปัสสนาคือฝึกรู้ตามความเป็นจริง


น้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เพิ่งมาใหม่และเพิ่งฝึกค่ะ 
มีความคิดฟุ้งออกนอกตลอดคิดไปไกลเผลอไปนานตลอด
ช่วงเวลาฝึกตามรูปแบบจิตสงบ
รวมลงได้สัก 10 นาที ..หายเข้าไปว่างจ้าแบบนั้น
ไม่รู้ว่าจะต้องทำไงต่อ รู้ๆ วนๆ ไป
ขอถามว่าต้องฝึกแบบไหนคะ
กราบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ

พระอาจารย์ตอบ.
แนววิปัสสนาคือฝึกรู้ตามความเป็นจริง 
ในสิ่งที่ถูกรู้ 
เวลาสงบก็รู้ ไม่สงบก็รู้ 
นิ่งอยู่ก็รู้ หลุดออกไปก็รู้ 
ให้วางรู้ซื่อ ๆ อยู่กับกายเบาๆ เพื่อเรียนรู้อาการต่างๆ 
และรู้จะได้บทเรียนในความเป็นพระไตรลักษณ์ 
จากอาการต่างๆ นั้นเอง 
ต้องค่อยๆ ฝึกไปนะ รู้จะฉลาดขึ้นมานะ

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by darksouls1 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความทุกข์ มีคุณประโยชน์มากกว่า ความสุข


โดยสัจจะ... ความทุกข์
มีคุณประโยชน์มากกว่า ความสุข
สังเกตใจให้ดีๆ จะได้พบคุณแห่งทุกข์
และได้พบโทษแห่งสุข
เมื่อพบคุณแห่งทุกข์
ใจนี้ก็จะรู้จักใช้พลังแห่งความทุกข์
เกื้อหนุนพลิกจิตให้เกิดแรงที่ดีดออกจากวัฏฏะ

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Lars_Nissen from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เราไม่ได้เห็นโลกในแง่น่าท้อแท้หดหู่


ความทุกข์เหมือนสิ่งเลวร้าย
แต่ที่จริงแล้ว ความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุด
เพราะมันทำให้ใจเราหยุดได้
แต่เราจะหยุดได้ต่อเมื่อ
เราเคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า
คนในโลกนี้ ประสบความทุกข์ก็ไม่หยุด จะดิ้นไม่เลิก
ดิ้นจนดิ้นไม่ไหว แล้วก็โทษคนอื่นโทษ สิ่งอื่น
โทษดินฟ้าอากาศ โทษเทวดา 
โทษพรหมลิขิต โทษผี
ของเราหยุดดิ้นเพราะปัญญา ไม่เหมือนกัน
เราไม่ได้เห็นโลกในแง่น่าท้อแท้หดหู่
แต่เราเห็นโลกตามที่โลกมันเป็น
ในโลกนี้ หาสาระแก่นสารไม่ได้ นี่คือความจริง
ไม่ใช่มองโลกในแง่ร้าย มองโลกอย่างหดหู่
เรามองโลกตามความเป็นจริง
โลกเป็นอย่างนี้  ไม่น่าชื่นใจ
ใจมันจะหลุด ในที่สุดมันก็เข้าสู่โลกุตระ เหนือโลก

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by Lars_Nissen from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

จิตใจที่ "ยอม" ไม่เป็น


จิตใจที่ "ยอม" ไม่เป็น 
ความสงบในใจ ย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย 
หากความดิ้นรนทางใจ เราไม่สามารถทำให้มันสงบลงได้
ภาวะแบบนี้ เรียกว่า " การแพ้อย่างถาวร "
การที่มีใครมาทำอะไรเรา หากมองตามกฎธรรมชาติ
Action = Reaction
นั่นเป็นเพราะเราเคยไปทำเขาเอาไว้ก่อน ..
จะเมื่อไหร่ไม่รู้ล่ะ!
เราไม่มีทางจำได้หรอก!!!
แต่ทำอะไรไว้ ... ต้องยอมรับ
ดังนั้น
การที่เขาทำคืน ย่อมถูกธรรมแล้ว!

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Image by Erik_Karits from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา