“ ว า ง ”


ไม่ว่ามีสภาวะอัศจรรย์แค่ไหน
ก็เป็นแค่ สังขาร
ถ้ายึดไว้ก็เป็นทุกข์
 “ ว า ง  ”

หลวงตาณรงศักดิ์ ขีณาลโย

Image by Dieterich01 from pixabay

 ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

มีความเผลอความเพลินน้อยลง


การมีชีวิตเป็นอิสระไม่ต้องวุ่นวายกับอะไร
เป็นชีวิตที่ตามรอยของพระอรหันต์ 
ขอให้สังเกตเอาไว้ให้ดีๆ แล้วความทุกข์
เดือดเนื้อร้อนใจต่างๆ นานามันลดหายไป
แม้จะเผลอสติยึดถืออะไรขึ้นมา
เป็นการชอบไม่ชอบเล็กๆ น้อยๆ 
ก็ปัดทิ้งได้เร็ว คือว่ามีสติทันท่วงที 
เพราะปัญญาที่พิจารณาอยู่มีความรู้เท่าทันมากขึ้น
จนกระทั่งมีความเผลอความเพลินน้อยลง 
นี่เป็นข้อสังเกตในการปฏิบัติที่ได้ดำเนินมาแล้ว 
ที่จะไม่ให้เผลอเพลินนั้นมันยังไม่ได้ 
เพราะยังมีอาสวะอยู่ 
แต่ขอให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอ 
แล้วความเผลอเพลินก็จะลดน้อยลงไป

ท่าน ก. เขาสวนหลวง

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ฌานหลับตาน่ะ มันไม่จริง


"ฌาน" นี่ไม่ใช่นั่งหลับตา 
ฌานหลับตาน่ะ มันไม่จริง 
ฌานจริงๆ นั้นก็คือว่า อารมณ์ทรงอยู่เป็นปกติ 
หลับตา หรือลืมตา พูดอยู่ คุยอยู่ ทำงานอยู่ 
จิตใจเยือกเย็นมีความสุข 
ปรารถนาที่จะเกื้อกูล 
บุคคลที่มีความทุกข์ ให้มีความสุข 
นี่ชื่อว่าฌานของพรหมวิหาร 4 

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

Image by Patrizia08 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ความพ้นทุกข์ไม่ได้แปลว่าต้องไม่มีทุกข์


ความพ้นทุกข์ไม่ได้แปลว่าต้องไม่มีทุกข์
ความสุขไม่ได้แปลว่าต้องไม่มีความกดดันบีบคั้น
แต่มันหมายถึง เราสามารถที่จะเปิดใจยอมรับ
สิ่งเหล่านั้นได้ด้วยใจที่สงบเย็นไม่หวั่นไหว
และมีปัญญาที่จะหาทางออก
หรือแปรเปลี่ยนสถานการณ์อันไม่น่าพึงพอใจเหล่านั้น 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างดียิ่ง

พระอาจารย์ชยธมฺโมภิกขุ

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ศีลได้ชื่อว่าเป็นมหาทาน


ศีลก็เป็นทานเหมือนกัน
และไม่ใช่ทานธรรมดา
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ‘ศีลได้ชื่อว่าเป็นมหาทาน’
เพราะทำให้สัตว์โลกรอดพ้น
จากภัยอันตรายอันเกิดจากน้ำมือของเรา 

ดังตฤณ

Image by AdelinaZw from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

รู้แล้วก็ผ่านเลย


ในการทำความรู้สึก เมื่อรู้สึกตัวแล้ว 
รู้แล้วก็ผ่านเลย อย่าไปคิดในสิ่งที่รู้ 
อย่าไปคิดในตัวรู้ อย่าไปติดในสิ่งที่ถูกรู้ 
รู้สึกแล้วผ่านไปเลย จิตจะผ่อนคลาย 
เห็นไหมง่ายนิดเดียว
.
ที่เราเป็นทุกข์ เครียด ก็เพราะรู้แล้วไม่จบ 
ชอบสงสัย วิพากษ์วิจารณ์ หาเหตุหาผล 
ไม่ยอมให้ผ่านไป จิตก็จะเครียด
ยิ่งหาเหตุหาผลเอาถูกเอาผิดแล้วล่ะก็
ยิ่งปรุงแต่ง ไม่ผ่านไปซะที เรารู้อะไรก็ผ่านไปเลย
อย่าไปติดในสิ่งที่รู้นั้น จิตก็จะผ่อนคลาย
แล้วเราจะรู้สึกตัวไปทำไม 
ก็รู้เพื่อป้องกันความหลง เพราะทุกครั้งที่รู้สึก 
ความหลงก็จะหายไป ถ้าไม่รู้สึกตัว 
ความหลงก็เข้าแทรก
สองสภาวะนี้เกิดพร้อมกันไม่ได้ 
ถ้ารู้แล้วก็จะไม่เกิดความหลง
ถ้ารู้ต่อเนื่องกันนาน ๆ จิตจะตื่น
ก็จะเข้าถึงความรู้สึกตัวได้

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
หนังสือจบที่ใจ
ที่มา เพจ Kanlayanatam

Image by Kranich17 from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เราสามารถเรียนรู้ เพื่อจะได้ไม่หลง


ความโกรธคืออาการ
เขาเป็นธรรมชาติที่จะต้องเกิดขึ้น 
เมื่อมีสิ่งมากระทบ จะเกิดความพอใจและไม่พอใจตามมา 
ธรรมทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุและปัจจัย 
แต่เราสามารถเรียนรู้ได้
เพื่อจะได้ไม่หลงไปกับอาการนั้นๆ 
จนเห็นอาการนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป 
วาง รู้ซื่อๆ เมื่อมีอาการ 
จนผู้รู้ฉลาดเพราะเห็นโทษต่ออาการพอใจ
และไม่พอใจ ดับไปและจางลงในที่สุด 
โดยที่เราไม่ไปดำริ 
และไม่นำออกมาใช้บ่อยๆ
จนอาการนั้นจะไม่ปรากฏอีกต่อไป
เพราะรู้ฉลาดขึ้น

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by KEREM_TASER from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การเห็นตัวเองได้อย่างสมบูรณ์


การที่เราถอนตนมาดูข้างนอก ดูเฉยๆ 
การไปดูเฉยๆ นี่ เป็นศิลปะอันสูงส่ง 
คือ ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ 
ไม่วิพากษ์วิจารณ์ 
ดู แต่ไม่มีถ้อยคำสักคำที่วิพากษ์วิจารณ์ 
โดยทั่วไป เราอยู่ในความคิด 
ดังนั้น เวลาเราเห็นอะไร 
เราคิดซ้อน เราพูด เราอธิบายเบ็ดเสร็จ 
การเห็นของเราจึงไม่สมบูรณ์...
การเห็นตัวเองได้อย่างสมบูรณ์นั้น 
คือการอยู่เหนือความคิด

ท่านเขมานันทะ

Image by 강춘성 from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ใช่ว่าจะทำให้เรา หลบเลี่ยงหลุมบ่อไปได้


เส้นทางชีวิตของคนเราไม่เคยง่ายหรอก 
ไม่ว่าจะใช้พาหนะชนิดใดขับเคลื่อนชีวิต 
ล้วนต้องเจอหนทางขรุขระทั้งนั้น 
การปฏิบัติธรรมใช่ว่าจะทำให้เรา
หลบเลี่ยงหลุมบ่อไปได้ 
ทว่าธรรมะมอบอริยทรัพย์ภายใน
เพื่อใช้รับมือกับอุปสรรคโดยไม่ต้อง
เพิ่มทุกข์ให้ตัวเองโดยไม่จำเป็น

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ

Image by Free-Photos from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เจ้าอำนาจบาตรอันใหญ่หลวง

กิเลสตัวนี้หนามากนะ
หนักมาก กดถ่วงมากทีเดียว
พอตัวนี้ค่อยเบาไปๆ
ทุกสิ่งทุกอย่างจะเบาไปตามๆ กันหมด
จึงทราบได้ชัดเจนว่า
กามราคะนี้รุนแรงมาก
ออกสนามแนวรบทั้งหมดอยู่ในนี้หมดทีเดียว
พอตัวนี้อ่อนลงๆ 
สิ่งทั้งหลายอ่อนไปตามๆ กันหมด
ฟาดตัวนี้ขาดลงไปเท่านั้น
สิ่งทั้งหลายมันก็ขาดไปตามๆ กัน
เพราะตัวนี้เป็นเจ้าอำนาจบาตรอันใหญ่หลวง...
ขาดจากราคะแล้ว 
เราจะขาดจากความกดถ่วงทุกสิ่งทุกอย่าง
กองทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสทั้งหมดนะ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by KELLEPICS from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา