การภาวนาคือ การลดความโง่ของตัวเอง          การภาวนาคือ การลดความโง่ของตัวเอง ผู้ที่หาว่าไม่มีเวลาภาวนา คือผู้ที่ถือว่าไม่มีเวลาลดความโง่ของตัวเอง 

                                                                                                    ชยสาโรภิกขุ

ถ้าใจคิดว่าไม่ดี ก็เหมือนแช่งตัวเอง          จำเอาไว้ว่า...เรื่องทั้งหลายจะแย่ก็เพราะเราไปกังวล ถ้าใจเราดี ทุกอย่างก็ดีหมด ถ้าใจเราไปคิดว่าไม่ดี ก็เหมือนกับแช่งตัวเอง เลยพลอยไม่ดีไปด้วย เพราะว่าจริง ๆ แล้ว ส่วนที่สำคัญที่สุด ก็คือ กำลังใจของเรา เขาเรียกว่า "มโนมยา สำเร็จด้วยใจ" ไปคิดว่าไม่ดี ๆ ๆ เดี๋ยวก็เจ๊ง เพราะกลายเป็นแช่งตัวเอง

                                                                                            หลวงพี่เล็ก สุธมฺปญฺโญ

เลิกยึดกายเสียบ้าง


          เลิกยึดกายเสียบ้าง ปล่อยวางเสียที เขาเป็นธาตุ ๔ ไม่ใช่ตัวเรา เขาไม่เที่ยง เรื่องของเขา ให้เราปล่อยมือ อย่าถือให้หนัก เมื่อรู้จักความจริงว่ามันไม่เที่ยงตามเรื่องของสังขาร ไม่ยึดมันนั้นถูกทางแท้

                                                                                           หลวงปู่สาย เขมธัมโม