ความเข้าใจเกิดจากปัญญาทุกข์จะลดลงไปตามลำดับ..
เมื่อเรามีความเข้าใจในคำว่า "ชีวิต" มากขึ้น
ความเข้าใจเกิดจากปัญญา 
เมื่อปัญญาเกิดความทุกข์จะดับไป 
ทุกข์ดับเพราะความเข้าใจเกิด
ชีวิตจึงอิสระจากความทุกข์นั้นเอง 
หาใช่ทุกข์ดับ แต่เป็นเพราะปัญญาเกิด
ความทุกข์จึงหมดสภาพอัตโนมัติไปเอง

ตื่นทางปัญญา จิตกลับสู่เดิมแท้
(อิโตมิ จัง)

Image by jrydertr from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/

 

กรรมหมดเพราะปล่อยวาง


อย่าไปคิดว่าเราเป็นคนมีกรรม 
กรรมเรายังไม่หมด
เราจะอยู่ใช้กรรมไปอีกก่อน 
จนกว่ากรรมจะหมด
ถ้าพวกเราคิดอย่างนั้น 
กรรมก็ยิ่งไม่มีทางจะหมดไปได้
เพราะเราเป็นมนุษย์ เกิดมาสร้างกรรมกันทั้งนั้น
ไม่ใช่เกิดมาใช้กรรม แล้วกรรมจะหมดไปได้
การทำใจ ให้สามารถปล่อยวางได้เท่านั้น
จึงจะเป็นหนทางให้หมดกรรมสิ้นเวรได้
ฉะนั้น การที่จะคอยให้กรรมหมดไปเอง
โดยไม่สามารถทำใจให้ปล่อยวางได้ 
ย่อมเป็นไปไม่ได้
เพราะมนุษย์หรือสัตว์โลก 
จะมีการสร้างกรรม
อยู่ทุกขณะ ทุกเวลา ไม่ลดละ
จึงขอให้เข้าใจกันเสียใหม่ว่า
กรรมหมดไปเองไม่มีหรอก
นอกจากปล่อยวางได้เท่านั้น

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

Image by Xeromatic from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/