การปฏิบัติที่แท้จริงไม่ได้ซับซ้อน


การปฏิบัติที่แท้จริงไม่ได้ซับซ้อนอะไร 
ไม่มีอะไรเยอะ เรียบง่าย
แค่อาศัยความอดทน
ที่จะคอยรู้จิตใจตัวเองไปเรื่อยๆ
แล้วก็ไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำจิตใจ

Camouflage

Image by Patrizia08 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา