ใจที่วางไว้ผิดใครทำอะไรเราก็ไม่เลวร้าย
เท่ากับใจที่วางไว้ผิด 
แต่หากวางใจไว้ถูกแล้ว 
ไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถ
ยัดเยียดความทุกข์ หรือขโมย...
ความปกติสุขไปจากเราได้

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล