เมื่อให้สิ่งใดกับใคร สิ่งนั้นก็จะอยู่กับเรา          ผู้ที่ไม่มีสติจึงมักมองออกนอกตัว เมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นจะโยนไปให้คนอื่นตลอด โดยไม่ได้สนใจเลยว่าตัวเองทำผิดหรือไม่ สุดท้ายแล้วความชั่วที่โยนออกไปก็ไม่ได้ไปที่ไหน ก็อยู่ที่ใจคนโยนนั่นเอง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่า

          "เมื่อให้สิ่งใดกับใคร สิ่งนั้นก็จะอยู่กับเรา" 

                                                                                        พ่อท่านคล้าย จันทสุวัณโณ

สวดมนต์...อย่าทำเป็นเล่น          เวลาสวดมนต์ไหว้พระ อย่าพากันทำเป็นเล่นเห็นเป็นของสนุกคะนองปาก ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของสูงควรค่าต่อการเคารพเป็นอย่างยิ่ง หากพากันเห็นเป็นของเล่นแล้ว ก็จะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเอง นักปราชญ์ได้ยินท่านก็ตำหนิ เทวดาเขาก็พากันตำหนิ...ให้พากันตั้งใจสวดจริงๆ...ให้มีสมาธิจดจ่อลงไปในบทหรือสูตรนั้นๆ มันถึงจะมีอานิสงส์เกิดขึ้น...การสวดมนต์ไหว้พระเป็นการทำสมาธิไปในตัว บางทีข้ออรรถธรรมต่างๆ มันก็จะผุดขึ้นมาในขณะที่สวดมนต์ก็มี

                                                                                              หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

อย่าพยายามทำคนอื่นให้เหมือนใจเราอย่าพยายามทำคนอื่นให้เหมือนใจเรา
เพราะเราก็ทำให้เหมือนใจคนอื่นไม่ได้

หลวงปู่จันทร์ กุสโล