ธรรมอยู่ตรงที่ ไม่ติดโลก


เห็นธรรมได้
ก็เพราะเห็นโลก
โลกนั่นแหละธรรม
เห็นโลกตามจริงได้
ก็วางโลก ธรรมก็อยู่ตรงที่
ไม่ติดโลกนั่นเอง

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by  ID 422694 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา