ความเกิด เป็นของน่ารังเกียจ
ความเกิด เป็นของน่ารังเกียจ 
เพราะธรรมดาว่า เมื่อความเกิดมีอยู่ 
ความแก่จักปรากฏ 
ความเจ็บจักปรากฏ 
ความตายจักปรากฏ ...
แก่ผู้ที่เกิดมาแล้ว

(๑๐/๓๖) #‎ธรรมะ‬