ว่าง ยกล็อตทั้งหมด


การไม่มีสังโยชน์ร้อยรัดใจ
เพราะมีอนัตตา ความว่างเป็นอารมณ์
เท่ากับตัดสังโยชน์ ๑๐
สักกายทิฏฐิ ว่าง วิจิกิจฉา ว่าง
สีลัพพตปรามาส ว่าง
กามราคะว่าง ปฏิฆะ ว่าง
รูปราคะ ว่าง อรูปราคะ ว่าง
มานะ ว่าง ทิฎฐิ ว่าง อวิชชา ว่าง
ว่าง ยกล็อตทั้งหมด
รวดเร็ว ฉับพลันทันใจ..

พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

การปฏิบัติธรรมสำคัญพอๆ กับการกินข้าว


จริงๆ แล้วการปฏิบัติธรรมนั้น
สำคัญพอๆ กับการกินข้าว 
เพียงแต่คนเราไม่ได้ตระหนัก 
เพราะการปฏิบัติธรรมไม่ได้ส่งผล
หรือเห็นอานิสงส์ทันทีเหมือนการกินข้าว 
แต่การปฏิบัติธรรมก็สำคัญพอๆ กับการกินข้าว 
เพราะถ้าขาดการปฏิบัติธรรมเมื่อไร 
ชีวิตก็เป็นทุกข์ไม่ต่างจากการไม่มีข้าวกิน
หากเราไม่สนใจการปฏิบัติธรรม 
เวลามีอะไรมากระทบกับชีวิต 
จะทำให้เสียศูนย์ จิตใจจะเกิดทุกข์   
และส่งผลร้ายกับเรา ทำให้เป็นบ้าได้
.
มีผู้คนมากมายพอไฟไหม้บ้าน 
ธุรกิจล้มละลาย หรือคู่รักตีจาก 
ก็เสียศูนย์จนคลุ้มคลั่ง 
ที่เป็นบ้าไปเลยก็มี 
บางคนถึงกับฆ่าตัวตาย 
นั่นเป็นเพราะใจย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง
คนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยมีความทุกข์กายเท่าไร 
เพราะเราอยู่ในยุคที่มีความสุขสบายเกือบทุกอย่าง 
บางคนแทบจะไม่รู้จักความหิวโหย 
ชีวิตประจำวันแทบจะไม่มีเหงื่อออก 
เพราะไม่ต้องใช้เรี่ยวแรงทำมาหากิน 
ไม่เหมือนสมัยปู่ย่าตายาย 
ที่ต้องออกแรงทำงานทั้งวัน
แต่ถึงแม้ไม่ค่อยมีความทุกข์กาย 
แต่คนสมัยนี้มีความทุกข์ใจเยอะมาก 
แล้วความทุกข์ใจก็บั่นทอนสุขภาพเรา 
ทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว 
ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนจิตใจ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by onderortel from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา