รักแท้ในพุทธศาสนา          รักแท้ในพุทธศาสนา คือ เมตตา กรุณา หมายถึงการปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดี มีความสุข และอยากให้เข้าพ้นทุกข์ ทั้งหมดนี้อยู่ที่การเอาผู้อื่นเป็นตัวตั้ง

                                                                                                       พระไพศาล วิสาโล

เจริญสติ หนทางเดียวไปรอดพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้โลกุตรธรรม เห็นก็ได้แต่เห็น
วางไปไม่ยึดถือ ดับความยึดจึงจะไปรอด ด้วยสติ
ตัวสติแท้ๆ เป็นโลกุตรธรรม เป็นธรรมพ้นโลก
ตัวโลกุตรธรรมเหมือนไฟฟ้าแลบ 
แปล็บเดียวมันก็เห็นหมดแล้ว
แลบหนเดียว ไม่แลบมาก
เจริญสติ หนทางเดียวไปรอด เห็นได้ยิน ก็สักแต่รู้
ไม่ไปถามไปตอบอะไร ไม่ได้สมมุติเป็นเราเป็นเขา 

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

จิตที่ปล่อยวาง ว่างสงบ คือแก้ววิเศษ          "จิตที่ปล่อยวาง ว่างสงบแล้ว" นี่แหละ "เป็นแก้วผุดผ่องวิเศษ" คือ "แก้วพุทธรัตน์-แก้วธรรมรัตน์-แก้วสังฆรัตน์".....ไม่มีแก้วใดในโลก จะยิ่งไปกว่านี้แล้ว 

                                                                                                  หลวงปู่ดาบส สุมโน

ฝึกทั้งหมดเพื่อตั้งสติให้รู้จักปัจจุบัน
          ฝึกทั้งหมดเพื่อตั้งสติให้รู้จักปัจจุบัน กำหนดหายใจเข้าออกก็รู้ ตาเห็น รู้ขึ้น แล้วก็ดับไป จิตคิด รู้ขึ้น แล้วก็ดับไป โลกนี้มีแต่เกิด-ดับ เกิด-ดับถี่ยิบ เขาว่าโยคีผู้ปฏิบัติธรรม เมื่อเห็นความเกิดดับของชีวิตถี่ยิบอย่างนี้แล้ว จึงเบื่อเหลือเกินที่จะดูจะฟัง โลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยง โลกนี้ไม่มีอะไรสุข

                                                                                                 หลวงปู่เจริญ ราหุโล
                                                                                         วัดพระธาตุเขาน้อย จ.ราชบุรี

ทาน ศีล ภาวนา ถ้าไม่หวังทำลายกิเลสตัณหา...การบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา 
ถ้าไม่มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหา
ให้หมดไป ให้สิ้นไปแล้ว 
ก็ไม่มีทางพ้นไปจากทุกข์ พ้นไปจากโลกนี้ได้
ถ้าเราบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา 
มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาอย่างเดียว
ให้หมดให้สิ้นไป
คือที่ว่าพ้นไปจากโลก 
เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรม อันที่ดับทุกข์โดยแท้
ไม่ต้องมีความสงสัยเลยดังนี้....

หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

พ้นจากกิเลสก่อนตายเป็นสิ่งดีคนเราเกิดมาแล้วต้องตาย การภาวนาให้หลุดพ้นจากห้วงเหวแห่งกิเลสก่อนตายนั้น เป็นสิ่งดีวิเศษยิ่ง

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร