สิ่งสำคัญในการดูจิต คือความรู้สึกตัวจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิตเมื่อ "ถูกรู้ ถูกรู้สึก" ขึ้นมาเรื่อยๆ ก็ถูกเจียระไนจิตเหมือนเพชรที่ถูกเจียระไนอยู่เรื่อยๆ 
มันจะใส แวววาวขึ้น 
จิตเมื่อ "ถูกรู้ ถูกรู้สึก" ขึ้นมาเรื่อยๆ 
มันก็ถูกเจียระไน จิตจึงตื่นสว่าง ..
สภาวะในกายในใจทั้งหมดก็จะรู้ชัด รู้พร้อม
มันไม่ใช่ว่าเราจะพยายาม
เพ่งให้มาก ๆ จะได้เห็นชัด 
ถ้าจิตเราไม่ตื่นพอ เพ่งอย่างไรก็ไม่ชัด 
มีแต่ตึงกลับมา เครียดกลับมา 
แต่ถ้าจิตมันตื่น มันใส ไม่ต้องเพ่งก็ชัด 
เหมือนกระจกเงา ถ้ามันใสดี 
ไม่มีฝุ่นละออง เงาออกมาก็ชัด 
ถ้ามีฝุ่นจับกระจก เพ่งอย่างไรก็ไม่ชัด

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เพียงแค่มีสติ รู้สึกตัว ก็มีความสุขจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การแผ่เมตตา เท่ากับการบริจาคสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่การแผ่เมตตา เท่ากับการบริจาคสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่ 
นั่นคือการปฏิบัติของท่านเอง 
ฉะนั้นหลังจากที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติ 
ขอให้ท่านระลึกถึงบุคคลที่ท่านรักซึ่งได้ล่วงลับไปแล้วว่า 
“ฉันขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่ท่าน” 
นี่คือความเมตตาของท่าน 
แล้วกระแสที่ส่งไปก็จะนำพลังของธรรมไปด้วย... 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา