ที่เรียกว่ารู้ๆ มันต้องรู้ที่จิต           ...ที่เรียกว่ารู้ๆ มันต้องรู้ที่จิต ไม่ใช่หูฟังแล้วจิตไปจำเอาไว้ แล้วก็เรียกว่ามีปัญญา นั่นไม่ใช่ จิตที่เราจำได้นั้นเรียกว่า สัญญา ไม่ใช่ปัญญา จำได้หมายรู้ จำได้เรื่องอะไรนั่นมันเป็นสัญญา ส่วนปัญญานั้นมันรู้แจ้ง มันรู้ตลอด มันแทงทะลุ มันตีแตก เรียกว่ารู้ แล้วก็มีเหตุผลที่รู้นั้น...

                                                                                             หลวงปู่สรวง ปริสุทโธ