กายนี้เป็นสนามของกิเลสกับธรรมะ


กายนี้เป็นสนามของกิเลสกับธรรมะ
ไม่ใช่สถานที่ที่เราจะมาแสวงหาความสุขหรือกาม
แต่เป็นสนามทดลองของกิเลสกับธรรมะ
ว่าใครดีใครอยู่
ถ้าเราอยู่กับธรรมะ เราก็ผ่านได้
แต่ถ้าอยู่กับกิเลส ก็แสดงว่า
เราเห็นร่างกายนี้มีตัวตน
เป็นสิ่งที่ควรจะมายึดมั่นถือมั่น
จะทำให้มาติดอยู่กับกาย
จึงทำให้ออกจากกิเลสไม่ได้ตลอดชาตินี้

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เมื่อหยุดให้ค่าในทุกๆ สิ่ง


..ความรู้ในโลก..
แสวงหาเท่าไหร่ไม่สิ้นสุด
ความรู้ในธรรมก็เช่นกัน..
..เมื่อหยุดให้ค่าในทุกๆ สิ่ง..
เธอจะเห็นสัจจธรรม..


อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by Renan_Brun from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา