เป็นมนุษย์ เดินทางผิด จิตเศร้าหมองเป็นมนุษย์ เดินทางผิด จิตเศร้าหมอง 
เหมือนแมลงป่อง อวดรู้ ชูแต่หาง
สำแดงเดช เดชา แต่ตาฟาง 
ต้องอัปปาง ทับถม จมแผ่นดิน

ตัวทิฏฐิ มานะ สละยาก 
เมื่อรู้มาก เก็บไว้ กลายเป็นหิน
มีอาหาร อยู่มากหลาย แต่ไม่กิน 
มีทรัพย์สิน เงินทอง ยังต้องจน

เรียนรู้ธรรม แต่ไม่นำ มาสอนจิต 
เมื่อไม่เพ่ง พินิจ ก็ไม่ได้ผล
ผู้ไม่ประมาท ตามโอวาท พระทศพล 
เจอของดี ภายในตน ทุกคนเอย

หลวงปู่เปลื้อง ปัญญาวันโต

คนทั้งหลายส่วนมาก ล้วนตายไปกับความมืดบอดคนทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นมาในโลก 
ส่วนมาก ล้วนตายไปกับความมืดบอด
ตอนยังมีชีวิต ก็หลงมัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลิน
ในการอยู่การกิน หัวเราะร้องไห้กันไป
ตามแต่จะประสบสุขทุกข์ รักและชัง 
ปล่อยตัวปล่อยใจ ให้ชีวิตเดินไปตามยถากรรม
โดยไม่สนใจที่จะคิดสร้างกรรมดี ขึ้นด้วยจิตใจ
และเรี่ยวแรงตามกำลังสติปัญญาที่มี
ปล่อยให้วันคืนล่วงไป เหมือนสัตว์ตัวหนึ่ง 
ที่เขาเลี้ยงอย่างอ้วนพี แล้วก็นำไปสู่โรงฆ่า
ช่างน่าเวทนาเสียจริงๆ

ท่านพ่อลี ธัมมธโร