หยุดคิดปรุงแต่งได้เมื่อไร
หยุดคิดปรุงแต่งได้เมื่อไร 
โลกเก่าที่น่าระอาก็หายไปทันที 
โลกใหม่ที่ผ่องใสปรากฎ 
จะว่าคนละโลกก็ได้ จะว่าโลกเดียวกันก็ไม่ผิด
ตรงนี้ปัญญาเกิดขึ้นว่า ความระอาไม่ได้อยู่ในตัวโลก ...

มันอยู่ที่ ความคิดผิดของเราต่างหาก

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา