โลกนี้สงบยิ่งนัก


ผู้รู้แจ้งเห็นจริงถึงที่สุดแล้ว 
ย่อมเห็นรู้และเข้าใจว่าโลกนี้สงบยิ่งนัก 
แต่ผู้ไม่รู้จริงหรือจะพูดไปตามโลกก็จะพูดว่า 
โลกนี้ยุ่งยากมากมาย

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท)

Image by sasint from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ความงดงามอย่างแท้จริง


สิ่งที่ได้พานพบในชีวิต
หากเป็นสิ่งที่ดีงาม เรียกว่ามีสีสัน
หากเป็นสิ่งที่เลวร้าย เรียกว่าประสบการณ์ 
แต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม  
ล้วนแล้วจะต้องผ่านไปเป็นอดีต 
ดังนั้น ชีวิตที่มีความงดงามปะปนอยู่กับสิ่งที่เลวร้าย 
จึงจะนับได้ว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์
โลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่งดงามและสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ  
จิตใจที่พร้อมที่จะรองรับทุกสิ่งทุกอย่างได้   
นั่นจึงจะเป็นความงดงามอย่างแท้จริง 

จือเซิงถัง
Cr.เพจ #ปรัชญาวาทะ

Image by Schwoaze from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา