พอเราวางได้มันก็หมดเรื่อง


สังขารของเราไม่เที่ยง
ราคะสังขาร โทสะสังขาร โมหะสังขาร
ก็ล้วนเป็นสังขาร .. เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอน
มันวางกันได้ .. พอเราวางได้มันก็หมดเรื่อง
ที่เราวางไม่ได้มันติดพันกันอยู่ ลำบาก แก้ไม่ตก
องคุลิมาลนี่เมื่อเวลาบวชแล้วมานั่งภาวนา 
พวกนิมิตทั้งหลาย ผีปีศาจถือหอก
ถือดาบจะมาแทงจนกลัว
แก้ไม่ตก จึงไปหาพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าท่านให้ละ อย่าไปถือเป็นอารมณ์ 
ต่อมาจึงบำเพ็ญจนสำเร็จอรหันต์

หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ  

Image by onfeed from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนามีเราขึ้นมาในใจเมื่อไหร่ ก็จัญไรเมื่อนั้นมีเราขึ้นมาในใจเมื่อไหร่ ก็จัญไรเมื่อนั้น
ทำเพื่อเราเมื่อใด ก็บรรลัยทุกที
คำว่า "เรา" ที่เป็นตัวไปขวาง
กับกระแสของปรากฏการณ์
ไปมีความอยากแบบไร้เดียงสา
ไปกระทบปัญหาต่างๆ เช่น
เขาว่าเรา เขาไม่เข้าใจเรา
อยากให้ฝนไม่ตก อยากให้หมาไม่เห่า
เอา "เรา" เข้าไปเป็นเป้า
ทั้งที่ปรากฏการณ์มันเป็นของมันอย่างนั้น
แต่มีเราที่ไม่อยากให้มันเป็น
ตรงนี้สำคัญมาก เพราะคำว่า "เรา"
เป็นเป้าของความทุกข์ ความเจ็บปวด...
เมื่อเรารู้สึกตัวและเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง
โดยไม่เอาความอยาก หรือทิฏฐิเข้าไปเกี่ยวข้อง
ว่าอยากให้เป็นอย่างนั้น น่าจะเป็นอย่างนี้
ก็มีแต่ "การกระทำ" แต่ไม่มีคำว่า "เรา"
เป็น "ผู้ถูกกระทำ"...

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

หนังสือแตกต่างแค่เปลือกความคิด ปกปิดจิตประภัสสร

Image by Schueler-Design from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาแล้วใครจะเป็นทุกข์


ถ้าเป็นโลกุตตระแล้ว
รูปไม่มี เสียงไม่มี 
กลิ่นไม่มี รสไม่มี 
โผฏฐัพพะไม่มี 
ธรรมารมณ์ไม่มี 
เป็นแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นเท่านั้น 
แล้วก็หายไป ไม่มีอะไร 
เมื่อไม่มีอะไร 
ตัวเราก็ไม่มี ตัวเขาก็ไม่มี
เมื่อตัวเราไม่มี ของเราก็ไม่มี 
ตัวเขาไม่มี ของเขาก็ไม่มี 
ความดับทุกข์นั้นเป็นไปในทำนองนี้
คือไม่มีใครจะไปรับเอาทุกข์ 
แล้วใครจะเป็นทุกข์ 
ไม่มีใครไปรับเอาสุข 
แล้วใครจะเป็นสุข

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by lillaby from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา