จิตตั้งมั่น เห็นไตรลักษณ์
ให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น ให้รู้ทันจิตที่มันไหลไป
จิตที่ไหลไป...แสดงว่ามันไม่ตั้งมั่น
พอรู้ว่ามันไม่ตั้งมั่น มันจะตั้งมั่นพอดี
ตั้งมั่นแล้วจะได้อะไร?
...จิตที่ตั้งมั่นนี่มีความสงบด้วย ...
แต่เป็นสงบจากนิวรณ์
ไม่ใช่สงบแบบไหลไปอยู่กับอารมณ์นิ่งๆ
จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ ผู้ดู เห็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงเกิดดับ
มันก็เห็นไตรลักษณ์สิ !

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

เห็นความรู้สึก ความเป็นเรามันก็หยุดหมดก่อนนี้ เราไม่เคยเห็นความรู้สึก ก็เพราะมันมีความเป็นเรา 
เป็นว่าเราทำ ปฏิบัติธรรมก็เรา นั่นละ กิเลสมันแย่งทำไปหมด 
แต่พอเรามาเห็นความรู้สึก ความเป็นเรามันก็หยุดหมด 
มันไม่มีเรา คนที่ไม่ได้ดูจิต จะคิดว่าเอ๊ะ ไม่มีเราได้ไง 
นั่นเพราะเขาอยู่กับความมีเรา ...
เขาติดอยู่กับความมีเรามานานแสนนาน

หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ

การตั้งสติอยู่กับตัวเอง เป็นกุญแจดอกแรกสู่มรรคผล          การตั้งสติอยู่กับตัวเอง เป็นกุญแจดอกแรกสู่มรรคผล ถ้ากุญแจดอกนี้ยังเปิดไม่ได้ อย่าหวังเลยจะรู้แจ้งเห็นจริงในอรรถในธรรม ที่จะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพาน มองไม่เห็นทาง . . .

                                                                                               หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก