สรรพสิ่งมิได้คงอยู่ตลอดกาลเมื่อใดก็ตามที่คุณตระหนักว่าสรรพสิ่งมิได้คงอยู่ตลอดกาล 
คุณจะมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างสิ้นปัญหา 
ที่แท้นั้น ความสงบและความสุขอันแท้จริง จะเกิดขึ้นได้ 
ต่อเมื่อเราเข้าใจแจ้งชัดถึงธรรมชาติของสรรพสิ่ง 
ว่าไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้

ท่านติช นัท ฮันห์

 Cr.เพจ Vortex of life

"Once we recognize that all things are impermanent, we have no problem enjoying them. In fact, real peace and joy are only possible when we see clearly into the nature of impermanence."

-Thich Nhat Hanh

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาคนอื่นด่า คนอื่นนินทา
คนอื่นด่า คนอื่นนินทา 
ไม่น่ากลัวเท่า...
ทิฏฐิในจิตใจของตัวเองเลย


พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ที่เรียกว่าโลกว่างเปล่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ที่เรียกว่าโลกว่างเปล่าๆ ดังนี้ 
ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ
จึงเรียกว่า โลกว่างเปล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรอานนท์ เพราะว่างเปล่าจากตน
หรือจากของๆ ตน ฉะนั้น
จึงเรียกว่า โลกว่างเปล่า

________________________________

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ 
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


วางกาย....วางจิต....วางกาย....วางจิต....
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
นี่แหละสูงที่สุดแล้ว


พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาถึงคราวตาย ต้องตายให้เป็น
ถึงคราวตาย ต้องตายให้เป็น
ต้องตัดสินใจว่า ถึงยังไงก็จะตายแน่แล้ว

ไปวิตกทุกข์ร้อนก็ไม่มีประโยชน์
จากนั้นต้องสำรวมจิตให้สงบเป็นหนึ่ง

แล้วก็หยุดเพ่ง ปล่อยวางทั้งหมด...

สุคติก็เป็นอันหวังได้แน่นอ
ถ้ายังไม่ถึงที่สุดทุกข์ในตอนนั้น
หากกำลังเพียงพอ ก็อาจหมดปัญหาไปเลย

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


สิ่งที่ไม่ธรรมดาสำหรับผู้ปฏิบัติ
เรื่องที่จิตขาดสติ ลอยไปไหนๆ 
หรือมีความคิดแทรกเข้ามา มันเป็นเรื่องธรรมดา 
แต่ที่ไม่ธรรมดาสำหรับผู้ปฏิบัติคือ 
การยอมต่อการปรุงแต่ง ความฟุ้งซ่าน และความวุ่นวาย

พระอาจารย์ปสันโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

หยุดคิดปรุงแต่งได้เมื่อไร
หยุดคิดปรุงแต่งได้เมื่อไร 
โลกเก่าที่น่าระอาก็หายไปทันที 
โลกใหม่ที่ผ่องใสปรากฎ 
จะว่าคนละโลกก็ได้ จะว่าโลกเดียวกันก็ไม่ผิด
ตรงนี้ปัญญาเกิดขึ้นว่า ความระอาไม่ได้อยู่ในตัวโลก ...

มันอยู่ที่ ความคิดผิดของเราต่างหาก

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา