ปล่อยวาง คือ อย่างนี้


เมื่อเห็นได้ว่า อารมณ์ เป็นของหนัก
มันจึงรู้ว่า จะแบกของหนักทำไม
จึงปล่อยไว้ในที่เดิมนั่นแล
ปล่อยวาง คือ อย่างนี้

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Marisa04 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

แก่นศาสนา


พ้นเกิดแก่เจ็บตาย พ้นในปัจจุบันนี้แหละ
ให้พ้นเกิดพ้นตาย จะได้ทำงานให้พระศาสนา
ต้องพูดอย่างธรรม พูดอย่างคนจะขัดคอคนนะซิ
ไม่มีใครเกิด..ไม่มีใครแก่..ไม่มีใครเจ็บ
ไม่มีใครตาย..นั่นแหละเป็นแก่นศาสนา

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

Image by net0702 from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา