การทำความรู้สึกตัว มีอานิสงส์มาก
การทำความรู้สึกตัวนั้น จึงมีอานิสงส์มาก 
ถ้าหากไม่รู้สึกตัว ในขณะไหนเวลาใดแล้ว 
เรียกว่าคนหลงตน ลืมตัว หลงกายลืมใจ 
คล้ายๆ คือเราไม่มีชีวิตนี่เอง . . .

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

การภาวนาเป็นงานออกจากทุกข์
การภาวนานี้ เป็นการงานชนิดหนึ่ง
เป็นงานที่ออกจากทุกข์ 
ก็คือออกจากความหลง
ความไม่รู้ตัวนี้เอง 
ให้เกิดความรู้ตัวขึ้นมา
ขอให้เราท่านทั้งหลายที่เริ่มต้นภาวนานั้น 
อย่าอยากรู้มาก...
เพียงแค่รู้ตัวก็พอแล้ว

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

จงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติ
จงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติ 
แต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไร 
อย่ายึดมั่นถือมั่น
แม้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้ง

หลวงปู่ชา สุภัทโท