การหนีทุกข์ หากเข้าใจใช้ประตูใจประตูเดียวการหนีทุกข์ หากเข้าใจใช้ประตูใจประตูเดียว 
จะปิดจะเปิดก็อยู่ที่เราฝึกมันได้แค่ไหน 
ถ้าใจมันวางเฉยเป็น 
ทุกข์นอกทุกข์ใน ก็ทำอะไรเราไม่ได้ 
สงครามอย่างนี้สิที่เราควรจะสนใจให้มากๆ 
รบอย่างนี้สิพ้นทุกข์ได้ 
ชนะแล้วพวกแพ้ตามไม่ทัน 
เพราะเราไปพระนิพพานได้ 
ความทุกข์ก็ตามเราไปไม่ได้ 
จำไว้สงครามภายนอก 
ถ้าหากจำเป็นต้องทำ 
ก็จงตั้งจิตทำเพื่อชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ เท่านั้น 
เราจะไม่มีความโกรธแค้นอาฆาต-พยาบาท เป็นการส่วนตัว 
กายเราตั้งใจอุทิศให้พระพุทธเจ้า 
เราก็ต้องทำเพื่อท่าน 
จิตเราอุทิศให้พระธรรมคำสั่งสอนของท่าน 
ก็ต้องทำสงครามภายใน รบกับความทุกข์ให้เป็น

สมเด็จองค์ปฐม
ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาก็สักว่าแต่เห็น สักว่าแต่รู้
เห็นอะไรก็อย่าปล่อยไปตามมัน
เห็นปรากฏอยู่เฉยๆ 
อย่าคิดคาดคะเนไปทางอื่นใด
ดูมันเฉยๆ
เห็นอะไร รู้อะไร...

ก็สักว่าแต่เห็น สักว่าแต่รู้
อย่าไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่รู้ที่เห็น 
เอามาเป็นตัว
มันไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน
มันเป็นเพียง
สัญญา .. อนิจจา 
สังขารา ..อนิจจา
ธรรมา .. อนัตตา


หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา