คนเมืองต้องเก็บเล็กผสมน้อยการปฏิบัติจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ไม่ใช่ของยากแท้จริงแล้วการปฏิบัติเพื่อให้พ้นไปจากกองทุกข์นั้น
ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดดอก เพราะมันอยู่เหนือความคิด
ความนึกและความปรุงแต่งใดๆ 
เพียงเราเดินตามมรรคมีองค์ ๘ ให้บริบูรณ์
ย่นลงก็คือศีล สมาธิ ปัญญา 
หมั่นพิจารณาพระไตรลักษณ์อยู่เนืองๆ 
จิตมันจะค่อยๆ เห็นความเป็นจริง
จนยอมรับด้วยตนเองในที่สุด

หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


สงบในความเงียบ ไม่ใช่สงบจริงจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อยู่กับความรู้สึกตัวเองเป็นคนดีไม่จำเป็นต้องไปทำตัวให้คนอื่นชมว่าตัวเองดี
 ขอเพียงแต่กำหนดเข้าไป
อยู่กับความรู้สึกของตัวเองให้ได้นานๆ 
ก็เป็นคนดีที่สุดแล้ว 
คนอื่นๆ ถึงจะมีเป็นหมื่นล้านแสนล้านคน 
ก็เป็นเพียงเพื่อนเกิด-แก่-เจ็บ-ตายกันเท่านั้น...
คนที่ใช่และสำคัญที่สุดก็คือตัวของเราเอง 

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ปล่อยไปให้หมด เป็นเรื่องของเขา"จิต" เมื่อมันสุมคลุกเคล้ากับโลก ก็จะต้องมีการกระทบ
เมื่อกระทบแล้วก็จะหวั่นกลอกกลิ้งไปกลิ้งมา
เหมือนก้อนหินกลมๆ ที่มันอยู่รวมกันมากๆ 
ก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างเดียวกัน
ดังนั้นใครจะดีจะชั่ว เราไม่เก็บมาคิดให้เกิดความชอบความชัง
ปล่อยไปให้หมด เป็นเรื่องของเขา

ท่านพ่อลี ธัมมธโร