เป็นผลของปัญญาที่ตระหนักชัด


ความกตัญญูกตเวที
เป็นผลของปัญญาที่ตระหนักชัดว่า 
สิ่งดีๆ ในชีวิตเรา 
ไม่มีอะไรสักอย่างที่เราได้มา
เพราะเราดีหรือเก่งคนเดียว 
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
และความตั้งใจช่วยคนอื่นต่อไป
เกิดขึ้นเมื่อเราเห็น
ตามความเป็นจริงว่า โลกนี้
จะเจริญอย่างยั่งยืนก็ด้วยน้ำใจ

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by ArtsyBee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เขาไม่ต้องการใครมาเข้าใจเขา


คนที่ปฏิบัติธรรม
เขาไม่ต้องการใครมาเข้าใจเขา
เขาต้องการเพียงเข้าใจธรรมชาติในตนเองเท่านั้น
เมื่อใดที่เขาเข้าใจตนเอง
เขาจะเห็นถูกผิดในใจตนเอง
จึงเข้าใจผู้อื่นได้ง่าย
จิตจะทรงอุเบกขาธรรมเป็นวิหาร
และจิตจะง่ายต่อการเกิดเมตตาอัปปมัญญา
เป็นเมตตาที่ไม่มีเงื่อนไขและไร้ขอบเขต

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

โพธิจิตคือจิตที่ไว้วางใจได้


เราไม่อาจไว้วางใจในสิ่งต่างๆ แห่งสังสารวัฏ
เพราะมันลวงหลอกเราอยู่ทุกครั้ง
ตราบใดที่เรายังอยู่ในสังสารวัฏ
ถูกควบคุมด้วยความหลง
เราก็จะต้องดำเนินชีวิตด้วยความผิดหวัง
และความไม่เป็นสุขโดยแท้
แต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งจะไม่มีวันลวงหลอกเรา
ก็คือการบรรลุแห่งโพธิจิตของตัวเราเอง...
โพธิจิตคือจิตที่ไว้วางใจได้อย่างบริบูรณ์ที่สุด
.
มิตรภาพทางโลกนั้น
ไม่เคยเป็นอิสระจากความยึดมั่น
และมิตรที่รักที่สุดอาจกลายเป็นศัตรู
ผู้สร้างปัญหามากมายได้ แต่ด้วยโพธิจิต
เรามีมิตรที่ดีที่สุดในจิตของเราเอง
มันไม่อาจถูกขโมยไป
ไม่อาจถูกทำลาย
หรือไม่อาจถูกฆ่า
และเราไม่จำต้องมอบวัตถุใดๆ
หรือการประจบและคำเยินยอ
.
ด้วยมิตรภายในผู้ดีที่สุดนี้
ยิ่งเราใช้ชีวิตยืนยาวเพียงใด
เราก็ยิ่งสามารถเอาชนะใจตนเองได้
และมีความสุขมากขึ้นเพียงนั้น
โพธิจิตของเราจะช่วยเราในการเอาชนะจิตใจด้านลบ
และนำพาเราให้ใกล้เข้าสู่การตรัสรู้เสมอ..

ลามะโซปา รินโปเช

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา