จงวางเสียซึ่งใจ อย่าอาลัยความสุข


ดูกรอานนท์ บุคคลทั้งหลาย 
ผู้ปรารถนาเข้าสู่พระนิพพาน 
จงวางเสียซึ่งใจ อย่าอาลัยความสุข 
การวางใจก็คือการวางสุข วางทุกข์ 
แลบาป บุญ คุณ โทษ ร้าย ดี 
ซึ่งเป็นของสําหรับโลกนี้เสียให้สิ้น 
สิ่งเหล่านี้สร้างไว้สําหรับโลกนี้เท่านั้น 
เมื่อต้องการพระนิพพานแล้ว 
ต้องปล่อยวางไว้ในโลกนี้สิ้นทั้งนั้น 
จึงจะได้ความสุขในพระนิพพาน
ซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่ง 
เป็นความสุขอันหาส่วนเปรียบมิได้

คิริมานนทสูตร


Image by ractapopulous from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ยอมรับว่ากายใจเป็นทุกข์ จึงดับทุกข์ได้


ยอมรับว่ากายใจเป็นทุกข์ จึงดับทุกข์ได้

ความทุกข์ คือสภาวะ ของกายจิต 
ความทุกข์ คือมิ่งมิตร ของสังขาร
ไม่มีใคร แก้ทุกข์ อยู่ได้นาน 
ทุกข์บันดาล ปรากฏขึ้น อยู่ร่ำไป

สิ่งต้องทำ คือเรียนรู้ ในความจริง 
ว่ากายใจ นั้นเป็นสิ่ง แก้ไม่ได้
เพียงยอมรับ เป็นเช่นนั้น จนวันตาย 
จิตถอดถอน และละหน่าย ตัณหามาร

เมื่อรู้แท้ ว่ากายใจ คือตัวทุกข์ 
จึงไม่วิ่ง ไปหาสุข ในสงสาร
รู้ ความทุกข์ อยู่กับทุกข์ จึงหมดพาล 
พ้นว่ายวาน ในตัณหา พาสิ้นกรรม

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
หนังสือทางลัดสู่สันติสุข ปฐมบท

Image by gregorylime from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การจัดโลกให้ถูกใจเรา เป็นเรื่องยาก


หากเรียนรู้ชีวิตอย่างแท้จริง 
เราจะรู้ว่า การจัดโลกให้ถูกใจเรา 
เป็นเรื่องยาก 
แต่การฝึกจิตให้เข้าใจโลก 
ทำได้ง่ายกว่า...

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

Image by StockSnap from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา