รู้เห็นเกิดดับคือธรรมจักษุ
..ธรรมชาติธรรมดาทั้งหลายในโลกเกิดเองดับเองเป็นธรรมดา 
ใครเห็นแล้วรู้แล้ว ท่านว่ามีธรรมจักษุ
ผู้เห็นธรรม ต้องศึกษาธรรมชาติให้รู้ธรรมชาติ 
พิจารณาสิ่งแวดล้อมรอบตัว ธรรมชาติไม่มีพิษเป็นภัยกับจิตใจ 
ให้มีใจปรับเข้าได้กับธรรมชาติ 
แต่ธรรมดาของดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศก็มีวิปริตแปรปรวน 
ชีวิตจิตใจก็เป็นธรรมดา มีความแปรปรวน ป่วย เจ็บ แก่ ตาย 
ไม่ควรขุ่นมัวร้อนใจเป็นทุกข์กับธรรมดา..


พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อไม่ทำจิตให้ผ่องใสก็ไม่รู้จักของดี
ของดีอยู่ที่จิตใจ เมื่อไม่ทำจิตให้ผ่องใสก็ไม่รู้จักของดี
หาของดีแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน เมื่อไม่รู้จักจิตใจก็ไม่รู้จักของดี
อยากได้ของดีดี แต่ไม่มีที่เก็บ เอาซ่อนไว้ในเทปเก็บไว้ในหู
ฟังเทศน์ฟังธรรมตามคำบรรยาย
ฟังกันจนตายแต่ไม่มีความรู้...
อยากรู้แต่ไม่อยากทำชอบนั่งกำมือเปล่า 
ให้ของไม่รับเอาน่าเมตตาเอ็นดู
เกิดมาเป็นคนเมื่อไม่ค้นก็ไม่รู้จักทุกข์ 
จิตเพลิดเพลินด้วยความสนุกจึงมองทุกข์ไม่เห็น

หลวงปู่เปลื้อง ปัญญวันโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา