ความรู้สึกตัว ทำให้เราเป็นอิสระ


พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นอย่างที่มันเป็น
ท่านให้เห็นกระบวนการทำงานของขันธ์ห้า
ว่ามันตกอยู่ภายใต้ไตรลักษณ์อย่างไร
เมื่อเราเป็นแค่ผู้เห็น เราจึงเป็นอิสระ
เพราะไม่ต้องติดข้องว่ามัน
จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้น เท่านั้น
กลายเป็นว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ได้ เราจะดูมัน
ความรู้สึกตัว  ทำให้เราเป็นอิสระอย่างนี้

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

มันเป็นธรรมชาติตรงกันข้าม


..สร้างความรู้สึกตัวมาแทนที่ความคิดเท่านั้น 
ความคิดปรุงแต่งเป็นเสมือนเงามืด 
ที่ถูกแสงสว่างสาดส่องเข้าไป 
เงามืดก็จะหายไปทันที 
ฉันใดความคิดก็เหมือนกัน 
จะดับไปทันทีเมื่อปะทะกับความรู้สึกตัว 
เพราะมันเป็นธรรมชาติตรงกันข้าม 
ไม่ต้องทำอะไรกับความคิด 
มันอยากเกิดก็ให้มันเกิด 
มันอยากดับก็ให้มันดับ

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา