ความเป็นอริยะในความหมายแท้จริง


ความเป็นอริยะในความหมายแท้จริง
คือการกลับไปเป็นธรรมดา ไม่ปรุงแต่ง
"หายบ้า"
.
อาจนิยามใช้คำว่า อริยะ
 แต่จริงๆ แล้วก็คือหายบ้า เท่านั้น 
ไม่หลงในความเป็นมนุษย์ 
ไม่หลงเป็นเทพเป็นมาร 
ไม่หลงเป็นมนุษย์ต่างดาว 
ไม่หลงเป็น ก็ไม่เป็นอะไรๆ
.
ไม่เกิด-ไม่ดับอีกแล้ว เกิดใหม่บ่อยๆ มันทรมาน 
แม้แต่จะเกิดใหม่ในทางภูมิจิตก็เถิด
ไม่เวียนว่ายทั้ง ทางอายตนะ และทางภพชาติ 
คือ ปล่อยให้มันเกิดและดับไปเอง
เราไม่ใช่อะไรเลย หมดภาระ เลย
แต่ละขณะ ผ่านทุกขณะ ธรรมชาติจัดสรร
สิ่งที่ละเอียดและเป็นทิพย์ให้เองๆ ไม่ร้องขอ
หรือปั้นเอา หรือนึกเอาเอง
.
ชีวิตที่ไม่หลอกลวงตัวเอง และไม่หลอกผู้อื่น
ชีวิตแบบนี้ เรียกได้ว่าเป็น ไม่เกิดไม่ดับ นิรันดร์
ชีวิตที่เรียกได้ว่าหยุดหรือ ยอมได้ ผ่านไปเองได้
.
เมื่อหายบ้า ก็มาทำทุกหน้าที่ในโลกนี้อย่างสมบูรณ์
ธรรมดา ธรรมชาติ ไม่ได้หลุดไปโลกอื่น
โลกไหนอย่างที่จินตนาการกันเลย  
ตัวเธอกายใจจิตเธอทั้งหลาย
ล้วนมาจากธรรมชาติ 
ย่อมคืนสู่ธรรมชาติในกาลเวลา 
แค่ไม่เอาความหมายอะไรใส่ลงไป 
ไม่เพิ่ม
.
พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by fotomacher_ch from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา