อันโทษของคนอื่นเห็นง่าย


อันโทษของคนอื่นเห็นง่าย 
แต่ฝ่ายของตัวเห็นได้ยาก 
สิ่งที่เราทำผิดอยู่ ไม่รู้สึกตัว 
แต่ผู้อื่นทำเล็กๆ น้อยๆ ก็รู้ได้ เข้าใจ
นี่คือว่า ใจส่งออก ใจไม่สงบตั้งมั่น 
ใจไม่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตน
จิตมันวุ่นวายแส่ส่ายไปในแต่เรื่องภายนอก 
ไม่มารู้แจ้งรู้จักรู้จริงภายในตัวของตัวเอง 
ปล่อยให้ความประมาทมัวเมาเข้าทับถม 
จิตใจก็มืดมิดปิดบัง 
เมื่อมืดมิดปิดบังมากเข้าเท่าไหร่ 
ไม่มีทางรู้สึกตัวได้

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร  

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ความสุขที่แท้จริง คือ


ความสุขที่แท้จริง คือ 
การไม่มีตัวเราไปทำอะไร เพื่อให้เป็นอะไร 
ไปพยายามดู ไปรู้ เห็น ไปละ 
ไปปล่อย ไปวาง มันจะเหน็ดเหนื่อยมากเลย 
มันจะสงบ หรือ ไม่สงบก็ไม่ใช่เราซะอย่างเดียว 
จะจิตฟุ้งหรือจิตสงบก็เป็นอาการ มีค่าเท่ากัน 
มันได้แต่รู้ว่ามันมีอาการอะไร 
อาการที่ถูกรู้เป็นสังขารที่มันไม่เที่ยง 
แต่เราเป็นผู้ไม่มีอาการ มันไม่มีใครได้อะไร 
ตัวเราไม่มี แล้วจะมีใครได้อะไร 
มันจะเป็นอย่างไร ก็ไม่มีใครเป็น 

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา