จิตเดิมใสสะอาด มีอำนาจสภาพของจิตนั้น เดิมก็ใสสะอาดปราศจากมลทิน
เป็นสิ่งที่มีอำนาจอยู่แล้ว
แต่เมื่อเข้ามายึดถือในอัตภาพร่างกาย อันเต็มไปด้วยกิเลสต่างๆ 
จิตก็เศร้าหมองขุ่นมัว
หากชำระให้หมดไป จิตก็จะใสสะอาด...
มีพลัง และมีอำนาจ สามารถทำอะไรๆ ได้ตามกำลังของจิต

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

ถ้าเข้าใจ ร่างกายจะไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์เรื่องทุกข์เรื่องสุขมันเป็นเรื่องของจิตใจ 
แต่เรื่องของร่างกายก็มีส่วนทำให้จิตใจ
เป็นทุกข์หรือเป็นสุขมาก...
ถ้าหากว่าพิจารณาเข้าใจชัด
ตามความเป็นจริงของเขาแล้ว..
ร่างกายอันนี้แหละจะไม่ทำให้
จิตใจของเราเป็นทุกข์อีก

หลวงปู่แบน ธนากโร

ร่างกายหรือขันธ์ ๕ เป็นขยะไอ้พวกนี้มันชอบห่วงขยะ 
สมบัติที่มีอยู่ก็คือขยะ แม้แต่ร่างกาย
หรือขันธ์ ๕ ท่านก็ถือว่าเป็นขยะ 
จุดนี้หากคิดถึงคำตรัสของ
สมเด็จองค์ปฐมที่ว่า ร่างกาย (ขันธ์๕) 
ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นของใครก็ไม่รู้ 
มันเป็นสมบัติของโลก 
ไม่มีใครสามารถเอาไปได้ 
ปัญญาก็จักเกิดขึ้น 
อารมณ์ห่วงขยะ
ก็จักลดน้อยลงได้ตามลำดับ

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ