นิพพานก็มีอยู่แล้วในตัวเรา


จุดประสงค์ที่แท้จริง [zen] 
...
คือการเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างที่มันเป็น 
สังเกตสิ่งต่าง ๆ ตามที่มันเป็น 
และปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไป... 
ทางโลกสังขารความคิดปรุงแต่งเรานั้นมีปัญหามากมาย 
แต่ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่มีอยู่จริง  
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้น
จากแนวคิดหรือมุมมองที่ยึดเอาตนเอง
เป็นศูนย์กลางของเราขึ้นมา
เมื่อเราตระหนักถึงสัจจะความจริงอันเป็นนิรันดร์
ในของที่ “ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง (อนิจจัง)”
และพบความสงบอันสมบูรณ์ภายในนั้น
เราจะพบว่านิพพานก็มีอยู่แล้วในตัวเรานี่เอง  

พระอาจารย์ชุนริว ซูสุกิ

Image by JordyMeow from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การทรงจิตในอารมณ์นิพพาน


ไม่ยึด ไม่ถือ ไม่เกี่ยว ไม่ข้อง
กายใจ และสิ่งใดๆ ในโลกนี้ไว้
สักแต่ว่า ทำหน้าที่ ไปตามสมมุติ
รู้ แค่รู้ผ่านๆไป..
"นี้คือการทรงจิตในอารมณ์นิพพาน"
ทรงอารมณ์จิตอย่างนี้ให้เป็นปกติ
จะพ้นเกิดพ้นตายได้ในชาติปัจจุบันนี้

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by No-longer-here from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา