อย่าทำตนให้เป็นกระสอบทราย


โดยปกติทั่วไป
คนเราชอบทำตัวเป็นกระสอบทราย
พอมีใครว่าก็โดนตน โดนชกอยู่เรื่อย
บางคนโดนชกจนตาบวมเลย
ทุกข์มากเหลือเกิน...
ฉะนั้น อย่าทำตนให้เป็นกระสอบทราย
ให้เป็นมนุษย์โปร่งแสง
ไม่มีตน ไร้ตน
เขาจะได้ชกไม่โดน ชกวืดไป
โดนแต่ลม...

อ.สุภีร์ ทุมทอง
หนังสือเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ หน้า ๑๙๘

Image by cocoparisienne from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เห็นจิตตนเองแล้ว เป็น "มรรค"


ธรรมะนี้ เป็นของเย็น 
ผู้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว
เห็นจิตตนเองแล้ว เป็น "มรรค"
จะเป็นคนกระตือรือร้น มีความเสียสละ 
มีความเย็น สบาย และเมื่อทำจนชำนาญเป็น "วสี" 
จะเข้าใจชัดเลยว่า จิตไม่ใช่ธาตุทั้งสี่ ธาตุทั้งสี่ไม่ใช่จิต
และ จิตไม่ใช่ขันธ์ ขันธ์ไม่ใช่จิต 
จิต ก็อยู่อย่างเย็นสบาย เป็น "จิตว่าง"

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

Image by ksa61011 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา