ผู้ที่รู้จักตน
ผู้ที่รู้จักตน คือ
ผู้ที่รู้ว่าไม่มีตน


หลวงปู่ชา สุภัทโท

ธรรมชาติของธรรม ผู้ปฏิบัติผู้บำเพ็ญเท่านั้นรู้ได้          ธรรมชาติของธรรมนั้น ผู้ปฏิบัติผู้บำเพ็ญเท่านั้นจึงจะรู้ได้ ครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านไม่เคยลดละในการปฏิบัติธรรม เพราะการปฏิบัติธรรมที่เรากระทำอยู่เรื่อยๆเป็นนิจโดยไม่หยุดยั้ง ผลย่อมเกิดขึ้นได้ทุกครั้งไป และจะสืบเนื่องกันไม่ขาดระยะ ตราบเท่าที่เราไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมนั้น

                                                                                                  หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ