วิธีภาวนา 24 ชั่วโมง
ภาวนาตลอด ๒๔ ชั่วโมงนี่เป็นไปได้อย่างไร ?

          เมื่อเราภาวนาด้วยความตั้งใจพุทโธ ๆ  ๆ เมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วนี่ เวลาเรานอนลงไปเราภาวนาพุทโธ ๆ  ๆ   พอพุทโธแล้วไม่ทราบมันหลับไปแต่เมื่อ ไหร่ หลับไปแล้วจิตยังภาวนาพุทโธ ๆ อยู่ตลอดคืนย่ำรุ่ง ทำให้ผู้ภาวนารู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับทั้งคืนแต่แท้ที่จริงกายมันหลับได้เป็นอย่างดี แต่จิตมันไม่หลับเมื่อก่อนธรรมดาเรานอนหลับ เราหลับทั้งกายหลับทั้งจิตแต่นักภาวนาที่ทำสมาธิเก่ง แล้วสมาธิมีอยู่ตลอดเวลา เมื่อนอนหลับลงไปแล้ว กายมันหลับแต่จิตมันตื่น ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืน นั่นเป็นธรรมชาติแห่งคุณธรรมคือพุทธะเกิดขึ้นในจิตของผู้ภาวนาจะเป็นอย่างนั้น ดังนั้นจึงได้กล้าใช้คำว่า ภาวนาพุทโธอยู่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพราะมันได้เป็นไปแล้ว

                                                                                             หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ภาวนา 24 ชั่วโมง          การฟังธรรมะ การเรียนธรรมะ มีความรู้จากการฟัง มีความรู้จากการเรียน มีความรู้จากการอ่านหนังสือ มีความรู้จากประสบการณ์ เรามีภูมิความรู้ที่จะพูดจะคุยอวดกันได้ทั้งนั้น แต่ว่าการปฏิบัติของเรายังไม่ถึงขั้น เพราะฉะนั้นจึงควรจะขยันขันแข็ง เอาชีวิตเข้าแลก เงินทองมองเห็นอยู่ เราก็ยังเอายากเหลือทน คุณธรรมซึ่งเกิดขึ้นในจิตในใจ มองไม่เห็นด้วยตา เพียงแต่รู้ด้วยจิตเท่านั้น มันก็ยิ่งจะเอายาก เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดอยากได้คุณธรรม ก็ต้องทำให้แน่วแน่ วิธีทำให้แน่วแน่คือทำอย่างไร ? จะภาวนาพุทโธ ๆ ยุบหนอพองหนอ สัมมาอรหัง ฟัดมันตลอด ๒๔ ชั่วโมงนั่นแหละ  

                                                                                                หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

จงรู้จิตปัจจุบัน
•ไม่คิดถึงอดีต ไม่ห่วงอนาคต
จงเฝ้าดู เฝ้ารู้จิตปัจจุบันทันเวลา
พาข้ามพ้นบ่วงมารเอยฯ

ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร

จงทำจิตเป็นกลางวางทุกอย่าง
•จงทำจิตเป็นกลางวางทุกอย่าง
ไม่เสแสร้งปรุงแต่งตามตัณหา
ดับอวิชชาความถือมั่นในสังขาร
ละรูปนามตามสัจจะภาวะหนา
รู้แล้วละ รู้แล้วปล่อย 
ค่อยบรรเทาทุกข์โศกในโลกา
จงตั้งจิตเพียรภาวนาหาสัจธรรมนำพ้นทุกข์
ถึงสุขเย็นเป็นนิพพานเอยฯ

ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร