อย่าเอาเรื่องของโลกมาเป็นอารมณ์ของใจ



          ในโลกมนุษย์นี้ เราจะหลบหนีจากคำตำหนิติเตียนไม่ได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าเองซึ่งเป็นจอมปราชญ์ทั้งหลาย ก็ยังถูกโลกติเตียนอยู่พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเป็นพุทธภาษิตไว้ว่า

          นัตถิ โลเก อนินทิโต แปลใจความว่า คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก

          เราจะให้สัตว์โลกปราศจากสิ่งดังกล่าวไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็อย่าพากันไปเอาเรื่องของโลกมาเป็นอารมณ์ของใจ จะทำให้จิตใจของเรามัวหมอง

                                                                                                        หลวงปู่คำดี ปภาโส

สมาธิคือการตั้งสติอันเดียว


         
         การฝึกหัดสมาธิภาวนา คือ การตั้งสติอันเดียว ให้รู้ตัวอยู่เสมอ มันคิดมันนึกอะไร ก็ให้รู้ตัวอยู่เสมอ ยิ่งรู้ตัวชัดเจนเข้ามันยิ่งเป็น เอกัคคตารมณ์ นั่นแหละตัวสมาธิ

                                                                                               หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ทุกย่างก้าว ของความฝัน...



ทุกย่างก้าว ของความฝัน 
คือ ก้าวย่าง ของความเหน็ดเหนื่อย
ทุกก้าวย่าง ของความเหน็ดเหนื่อย 
คือ ก้าวย่าง ของความสำเร็จ

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม